Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Salam Kaskas och Tina Andersson. Foto: José Lagunas Vargas.

Närhet, samtal och samarbete ger resultat i vaccinationsarbetet

Redan i starten av vaccinationsarbetet stod det klart att jämlik vaccination mot covid-19 skulle bli en utmaning.
–  Våra kontakter utanför VGR var tydliga med att vårt sätt att erbjuda vaccination med indelning i faser och tidsbokning med Bank-ID inte skulle fungera för alla, säger Salam Kaskas, avdelning social hållbarhet i Västra Götalandsregionen.

En av dem som reagerade var Sarah Britz, chefredaktör för gatutidningen Faktum.

–  Det var mycket prat om strukturer och blanketter och digitala lösningar. Personer i hemlöshet och utanförskap har helt andra förutsättningar. Genom de kontakter jag har världen över via Faktum visste jag hur dåligt de hanterats i nedstängningar och vaccinationsarbeten. Jag drev frågan hårt både internt och externt. Det fångades upp av VGR, säger Sarah Britz.

Tina Andersson arbetar på Kunskapscentrum för jämlik vård i VGR och Salam Kaskas på avdelning social hållbarhet med uppdrag livsvillkor, migration och hälsa. De hade båda arbetat med kommunikation och information kring covid-19 under pandemins första år. När vaccinationsarbetet startade i januari 2021 fanns därför redan insikter om att man behöver arbeta särskilt för att nå grupper som möter många hinder i och till hälso- och sjukvården.

Litar inte på svenska myndigheter

– Under våren samlade vi en arbetsgrupp med representanter från kommunerna och olika organisationer, föreningar och trossamfund. Alla bidrog tillsammans med att skapa en problembild för att sedan ta fram möjliga lösningar gemensamt. I arbetsgruppen har vi sedan diskuterat och löst nya problem som dykt upp under resans gång, berättar Salam Kaskas.

Vård på lika villkor och jämlik vaccination betyder att erbjuda vård utifrån individers olika förutsättningar och behov. Men att information om vaccination når fram till invånare eller ens kan tas emot av alla är långt ifrån självklart.

– Det finns personer som lever utanför det etablerade samhället som kan vara analfabeter eller inte kan svenska och som lever i sammanhang som domineras av fake news. Hälften av Faktumsäljarna är EU-medborgare som vet vad som hände i sina hemländer. Det skapar stor frustration, påfrestning och stress. Andra litar inte på svenska myndigheter så vi ville visa att man kunde lita på oss. Att Faktum kunde bli en bro, säger Sarah Britz.

Svikna av samhället

Ett mobilt vaccinationsteam på Sahlgrenska universitetssjukhuset såg behovet av att erbjuda vaccination där människor befann sig och inte tvärt om. De tog sig till Räddningsmissionens frukostcafé, till Faktums lokal och till Göteborgs stads tillfälliga boenden för personer i hemlöshet och erbjöd information och vaccination på plats. Förutom SU:s mobila team har också Bräcke Diakonis mobila vaccinationsteam arbetat uppsökande i hela regionen.

–  Jag blev väldigt berörd när mobila teamet kom till Faktum första gången. Människor som känner sig svikna och borträknade av samhället får uppleva att någon kommer dit för deras skull. En läkare och två sjuksköterskor kommer dit och möts i ögonhöjd, tar sig tid att lyssna och svara på frågor och kommer sedan tillbaka fler gånger. Det är lätt att inte förstå hur betydelsefullt det är, säger Sarah Britz.

Sarah Britz, chefredaktör för gatutidningen Faktum.
Sarah Britz, chefredaktör för gatutidningen Faktum. Foto: Daniel Stiller

Både Folkhälsomyndigheten och VGR var tidiga i pandemin med att översätta information till olika språk.

– Men hur enkel är den översatta informationen att hitta? Och för vem är innehållet relevant? Vilka når vi egentligen? Skriftlig information på hemsidor är en sak, men möjlighet till samtal och dialog är en annan, säger Tina Andersson.

Vaccinationsguider i närområdet

Ett sätt att överbrygga och nå fram språkligt och kulturellt har varit samarbetet med Göteborg stads vaccinationsguider, personer som kunnat informera om vaccinet och svara på frågor i närområdet.

Arbetsgruppen har tillsammans kommit fram till en rad insatser med målet att nå så många som möjligt för en mer jämlik vaccination. Förutom arbetet med riktat arbete till särskilda målgrupper har det också gjorts extra insatser i geografiska områden med låg vaccinationsgrad.

SU-teamets arbete följdes av fler mobila team och vaccinatörer etablerade sig på olika mötesplatser i närområdet. Vaccinationsguider blev viktiga förmedlare av information om vaccination men gav också kunskap tillbaka om vilka frågor invånarna hade. VGR sammanställde statistik som visade var det fanns få vaccinerade så att extra insatser kunde styras dit de bäst behövdes.

Salam Kaskas och Tina Andersson har jobbat med insatser till grupper som möter hinder i och till hälso- och sjukvården under hela pandemin. Under vaccinationsarbetet började resultatet synas mer tydligt. I statistiken kunde man se hur antalet vaccinerade personer blev allt fler i kommuner och stadsdelar där vaccinationstäckningen från början var väldigt låg.

Allt handlar om relationer

– Vi är jättenöjda med det samarbete vi haft med civilsamhälle, religiösa samfund, kommuner, vaccinationsteam och andra parter i det här arbetet. Varje person som vaccinerats av de mobila teamen på olika mötesplatser är kanske personer som inte hade varit vaccinerade utan detta samarbete. Om vi lägger bort siffrorna  ser vi också ett otroligt värde i alla de berättelser vi får till oss. Från invånare, volontärer i frivilligorganisationer och andra vi samarbetat med. Man berättar att detta har betytt något och att man aldrig har den här kontakten med vården annars. Det är viktigt, säger Tina Andersson.

Sarah Britz ser närvaron, att vara på plats och det breda samarbetet mellan VGR, civilsamhället och de grupper man ville nå som avgörande framgångsfaktorer i arbetet.

–  Allt handlar om relationer. Samarbetet har varit och är fantastiskt. Jag tror att det är sättet man ska bygga organisationer på.  Att civilsamhället, organisationer och grupper samarbetar i nätverk med personkännedom och mandat att agera.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:
Om inte vaccinationsteamet kommit hade det inte blivit någon spruta
Guiderna i Angered pratar vaccin med folk på gatan
Tålamod, envishet och samarbete fick fler i Bergsjön att vaccinera sig
”Vården måste vara på lika villkor oberoende av var man bor”
Mobila hälsoteamet vaccinerar där behovet är störst