Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Satsning på ny migränmottagning i Västra Götaland

Uppdatering februari 2023: 
Mottagningen planeras startas under våren 2023.

Efter sommaren planeras en ny migränmottagning starta i Västra Götaland. Mottagningen ska inrättas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vara till för invånarna i hela regionen. Beslutet om satsningen togs på Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse under onsdagen.

Syftet med satsningen är att förbättra omhändertagandet av patienter med migrän. Mottagningen upprättas i form av en regional teambaserad digifysisk mottagning som riktar sig till alla invånare i Västra Götaland och placeras under neurosjukvården vid SU. Digifysisk betyder att mottagningens verksamhet är en kombination av vård via digitala lösningar och fysiska besök.

Individuell bedömning

Digitala lösningar utgör grunden för arbetet kring patienten och två tredjedelar av det totala antalet besök väntas bli digitala. Men hela tiden ligger en individuell bedömning och dialog till grund för hur stor del av vården som kan ske via digitala kanaler, och hur mycket som behöver ske fysiskt

När den är fullt utbyggd ska mottagningen totalt kunna ta emot 7500 besök per år och följande patienter är aktuella för mottagningen:

  • Bedömning vid diagnostisk osäkerhet på primärvårdsnivå gällande orsak till huvudvärk.
  • Patienter med svår, terapiresistent migrän som inte svarat på behandling efter att minst två och helst tre olika förebyggande medicineringar redan prövats och adekvat utvärderats i primärvården (till exempel betablockerare, candesartan och amitriptylin).
  • Vissa patienter med kronisk migrän, beroende på svårighet och behandling, under graviditet och amning.
  • Patienter med klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk).
  • Vid behandling med botulinumtoxin, CGRP-hämmare och licensläkemedel.
  • Patienter som deltar i kliniska studier.
  • Utifrån ett icke-farmakologiskt perspektiv: när behandling i primärvård har prövats men inte haft önskad effekt och sammansatt teamkompetens bedöms kunna hjälpa.

Patienter ska återremitteras till primärvården så snart som möjligt i följande situationer:

  • Efter utvärderad och optimerad stabil behandling (dock ej vid behandling med botulinumtoxin, CGRP-hämmare eller licensläkemedel).
  • Efter teambehandling när målen i patientens vårdplan är uppnådda.
  • När fortsatt vård vid specialistmottagningen inte bedöms kunna medföra någon ytterligare förbättring.

Arbetet med att starta mottagningen påbörjas efter sommaren.

Text: Thomas Schulz Rohm och Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se