Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Har du symtom som kan vara covid-19 är det viktigt att undvika kontakt med andra säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg. Foto: VGR

Smittskydds uppmaning: Fortsätt skydda dig själv och andra mot covid-19

Från och med i dag, den första april, är covid-19 inte längre klassificerad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Men sjukdomen finns fortfarande kvar och sprids i samhället.

– Precis som tidigare rekommenderar vi alla som är sjuka och har symtom som kan bero på covid-19 att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Fortfarande finns personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 och som kräver sjukhusvård. Rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller ej.

– Det bästa skyddet är fortsatt att ha ett fullgott vaccinationsskydd mot covid-19. Så se till att vaccinera dig och ta de påfyllnadsdoser som är aktuella, säger Thomas Wahlberg.

Att klassificeringen av covid-19 ändras innebär att de råd som ges inte är tvingande. Men råden ska tas på allvar. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i vissa verksamheter inom vård och omsorg. Att en sjukdom är anmälningspliktig innebär att man kan övervaka sjukdomen för att kunna sätta in åtgärder vid behov.

30-tal allmänfarliga sjukdomar

Enligt smittskyddslagen finns det olika kategorier av anmälningspliktiga sjukdomar. Det finns ett 30-tal som räknas som allmänfarliga sjukdomar, exempelvis tuberkulos (TBC), difteri och legionella.

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Att en sjukdom räknas som allmänfarlig innebär därför bland annat att behandlande läkare ska ge särskilda förhållningsregler till de patienter som har eller misstänks ha sjukdomen.

Tre samhällsfarliga sjukdomar

Bland de allmänfarliga sjukdomarna finns även sjukdomar som räknas som samhällsfarliga. Med samhällsfarliga sjukdomar avses, enligt smittskyddslagen, allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

I dagsläget räknas ebola, SARS och smittkoppor som samhällsfarliga i Sverige, men alltså inte längre covid-19.

Text: Andreas Kron och Lotta Abrahamsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Vad förändras 1 april?

  • Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.
  • Försäkringskassans coronarelaterade åtgärder och ersättningar upphör. Det betyder bland annat att karensdagen vid sjukdom återinförs och att ersättningar till riskgrupper har försvunnit.
  • Det går inte att boka särskild sjukresetaxi för patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.
  • Alla regler kopplade till covid-19 för inresa till Sverige slopas. Resenärer från hela världen kan resa in i landet utan att visa upp negativt covid-19-test, vaccinationsintyg eller andra typer av intyg. Den möjligheten har funnits för medborgare i EU/EES-länder sedan 9 februari.
Nyheter från Västra Götalandsregionen.