Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Ines Sebalj.

Så klarar sjukvården i Västra Götaland sommaren

Sjukvården i Västra Götaland står i år inför en mer ansträngd sommar än tidigare. Sjukhusförvaltningarna i VGR arbetar intensivt för att upprätthålla kritiska verksamheter, erbjuda god vård till patienterna och ge medarbetare återhämtning i form av sammanhängande ledighet.

– Som invånare i Västra Götaland ska man känna sig trygg med att vården i sommar kommer att vara tillgänglig när man behöver den, säger regionchefläkare Marga Brisman.

Sommarplaneringen har pågått sedan i höstas för att samordna resurser, vårdplatser och semestrar.

Sjukhusens chefläkare kommer att ha en nära dialog med varandra under hela sommaren för att hantera eventuella vårdplatsbehov. Det innebär att om något sjukhus får brist på platser ska ett annat sjukhus som har plats kunna ta emot patienter.

Marga Brisman

– Två år av pandemi har skapat rutiner och samarbeten för vårdplatssamordningen så att vi nu står bättre rustade än tidigare, säger Marga Brisman.

Sjukhusen hjälps också åt genom samordning av viss vård och operationer av akut karaktär. För förlossningsverksamheterna kommer det att finnas en särskild regional samordningsfunktion under sommaren.

Dialog med kommunerna

Förhoppningen inför sommaren är att kommunerna ska kunna erbjuda nödvändig vård och stöd till de patienter som är färdigbehandlade så att de kan skrivas ut och lämna sjukhusen.

– Sjukhusen i VGR har en nära dialog med kommunerna i sina respektive områden för att snabba upp processen när patienter är utskrivningsklara. Kommunerna har också ett eget sommarpussel att lägga, säger Marga Brisman.

Arbetet med att hålla vårdgarantin pågår året runt. Vårdgarantiservice kan hjälpa till att hitta de kortaste väntetiderna inom VGR och kan även hitta möjligheter för patienter att få operation snabbare någon annanstans. Mer information om vårdgarantiservice i denna artikel (länk).

Just nu pågår ett extra intensivt arbete med att korta köer till canceroperationer för att ha ett bättre utgångsläge inför sommaren.  Som invånare finns det också saker man kan tänka på för att underlätta.

– Gör gärna dina vårdärenden inför sommaren i god tid, som att förnya recept, vaccinera dig och förlänga läkarintyg. Du kan göra många vårdärenden via nätet med e-tjänster på 1177.se, säger Marga Brisman.

Större utmaning än tidigare

Sjukvårdsförvaltningarna ansvarar för sin egen semesterplanering men i VGR finns också en regionövergripande sommargrupp där förvaltningarna samarbetar i bemanningsfrågor. Det intensiva arbetet med att rekrytera sommarvikarier till sjukhusförvaltningarna i VGR påbörjades tidigt, i vissa fall redan förra året.

Marina Olsson

– Den samlade bedömningen är att det har varit en större utmaning än tidigare somrar. Framför allt gäller det tillgången på sjuksköterskor och barnmorskor i hela den svenska sjukvården, inte bara i Västra Götaland, säger Marina Olsson, HR-direktör.

En grundplanering är lagd sedan i mars men behöver ses över kontinuerligt utifrån att olika omständigheter förändras. Därför finns idag ingen exakt uppgift på eventuella luckor i bemanningen.

– Vi värnar om medarbetarnas återhämtning och arbetar för att kunna erbjuda fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommarmånaderna, säger Marina Olsson.

Om bemanningspusslet inte går ihop kan medarbetare erbjudas flytta sin semester mot en extra ersättning. Samma ersättningsnivåer gäller i hela VGR för medarbetare som frivilligt förskjuter sin lagstadgade semesterrätt, helt eller delvis till annan tidpunkt.

– Det finns en extra ersättning, men medarbetarna behöver sin semester och utgångspunkten är att den extra ersättningen endast ska användas om bemanningssituationen medför allvarliga konsekvenser för verksamheten och inte kan lösas på annat sätt. Om, när och i vilken omfattning ersättningarna erbjuds, beslutas av respektive förvaltningschef, säger Marina Olsson.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se