Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Robintuik, CC BY-SA 3.0

Viktigt att veta om huggormen biter

Årligen vårdas cirka 250-300 personer på sjukhus till följd av huggormsbett. Blir du biten är det viktigt att kontakta vården.

Huggormsbett gör oftast ont och visar sig som två små prickar bredvid varandra på huden med 6-9 millimeters mellanrum. Det är vanligt att det uppstår en blåaktig svullnad runt bettet.

Att bli biten kan leda till väldigt olika reaktioner. Knappt hälften av de som har blivit huggormsbitna får inte några symtom, vilket beror på att inget gift har sprutats in.

En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka. Svullnaden kan sprida sig till hela den bitna kroppsdelen. Ibland kan det leda till kräkningar, diarréer eller andningsbesvär, men det är ovanligt.

Hur starkt du reagerar beror på mängden gift som har kommit in i kroppen och var du har blivit biten. Barn, äldre och gravida är särskilt känsliga.

Om du blir biten

Den som har blivit huggormsbiten ska genast åka till sjukhus för observation. Du ska inte åka ensam även om du är opåverkad, utan be om hjälp med att ta dig dit.

Ring genast 112 för att få hjälp med transport till sjukhus om du känner dig sjuk med illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär.

Du kan alltid ringa Giftinformationscentralen genom 112 eller på telefon 010-456 67 00 om du har blivit biten av en huggorm, för att få råd.

Skydda dig själv

Genom att ha lämpliga skor eller stövlar kan du skydda dig mot ormbett. De flesta blir bitna i foten eller ankeln. Tänk också på att aldrig plocka upp ormar.

Om du trots det skulle bli biten är det viktigt att ta sig till sjukhus. Innan du kommer till sjukhus rekommenderas följande råd:

  • Var stilla och vila eftersom giftet sprids fortare vid ansträngning.
  • Håll den bitna kroppsdelen i stillhet, och gärna högt.
  • Ta av åtsittande saker som skor, ringar och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp.
  • Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen. Det kan förvärra förloppet.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se


Mer information: Denna text är sammansatt av information från 1177.se om huggormsbett och Giftinformationcentralens information.