Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ungas datorspelande – problem eller möjlighet?  

Omkring hälften av unga mellan 9-16 år spelar regelbundet spel på dator eller konsol. Ännu fler spelar spel på mobilen. 
 Datorspel beskrivs antingen som fantastiskt eller som förödande för barns hälsa. Detta gör det svårt för föräldrar att skapa sig en uppfattning om spel och att förhålla sig till barns spelande, säger Shirin Bartholdsson, regionutvecklare i VGR. 

För att öka kunskapen kring vad spelandet innebär är VGR med och finansierar projektet ”Spel som problem eller möjlighet”. Genom att skapa en mötesplats där flera olika sidor av spelkulturen möts vill man skapa en fördjupad förståelse och identifiera kunskapsluckor som kan utgöra en grund för vidare forskning av barn och ungas spelande. Det handlar om att ge samhället bättre verktyg att förstå och hantera barn och ungas datorspelande. 

I medier lyfts den framgångsrika spelindustrin fram som något otroligt positivt samtidigt som själva spelandet beskrivs som något problematiskt för barn och unga. Beskrivningen av datorspelsvärlden är väldigt svartvit och det saknas kunskap kring datorspelandets roll i samhället, säger Jenny Brusk, innovationsrådgivare på Skövde Science Park, som leder projektet.  

Flera sidor 

VGR finansierar flera projekt som bidrar till spelutveckling och har även en mottagning för spelberoende och skärmhälsa på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Vi ser båda sidorna av datorspelandet. Vi har det regionala ansvaret för att sammanföra de här två perspektiven och tog kontakt med Skövde Science Park. De bekräftade att det behövs en nyanserad debatt och att det finns ett behov av att skapa nätverk mellan olika aktörer, säger Shirin Bartholdsson.  

I projektet kommer det arrangeras ett antal seminarier där parter som representerar olika perspektiv inom spelkulturen deltar. Seminarierna kommer ha följande teman: spel och spelutveckling, barns och ungas spelvanor samt inkludering och mångfald. 

Den kunskap som kommer fram i seminarierna ska kunna användas i utvecklingen av nya spel och för att hjälpa ungdomar att utveckla ett sunt förhållningssätt till spel. 

Läs också: Beroende av datorspel – Här finns hjälpen

Text: Linnea Jansson
vgrfokus@vgregion.se 

Nyheter från Västra Götalandsregionen.