Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Ines Sebalj

Vårdköerna i Västra Götalandsregionen minskar i snabbare takt

Väntetiderna till vården i Västra Götalandsregionen (VGR) kortas just nu snabbare än genomsnittet för Sverige.
– Jag blev överraskad när jag såg hur bra vi ligger till jämfört med riket. Det är oerhört glädjande men det är fortfarande inte tillräckligt, säger Levi Siljemyr, enhetschef Produktionsstyrning och köpt vård i VGR.

Den senaste statistiken över väntetider i vården visar att Västra Götalandsregionen ökat tempot mer än riksgenomsnittet när det gäller att korta vårdköer och leva upp till vårdgarantin.

Vi ser en stor förändring på bred front och vi lyckas korta köerna trots att fler än tidigare söker vård efter pandemin, säger Levi Siljemyr.

Det finns flera orsaker till de goda resultaten i VGR. Allt fler får hjälp i rätt tid på sitt hemmasjukhus i VGR. Sjukhusen jobbar intensivt med olika satsningar som exempelvis att operera på helger och kvällar, men också genom effektivare sätt att arbeta.

Vårdgarantiservice

Sjukvården i VGR har också aktivt gått igenom väntelistor och kunnat sortera bort och stryka väntande som av olika skäl inte längre behöver sjukvårdsinsatserna.

Vårdgarantiservice och vårens informationsinsatser om möjligheten till vård hos annan vårdgivare har också bidragit.

När sjukvården i VGR inte kan ge vård inom vårdgarantin ska patienten få erbjudande om vård hos en annan vårdgivare som VGR anlitar. Eftersom det inte alltid sker startade Vårdgarantiservice dit man kan ringa eller skriva för att få hjälp att lotsas vidare. Telefonnumret är 020 44 55 55 och knappval 3. Du kan även komma i kontakt med Vårdgarantiservice via 1177 vårdguiden e-tjänster.

Väntetider till operation

Det är nu cirka 90 personer i veckan som kontaktar Vårdgarantiservice via telefon eller 1177 på webben. Det är alltid sjukhuset som ska se till att patienten erbjuds vård någon annan stans om de själva inte klarar det i rätt tid. Men när det inte sker så finns Vårdgarantiservice för att hjälpa till, säger Levi Siljemyr.

Enligt vårdgarantin har alla rätt till ett första besök till specialistsjukvården inom 90 dagar.

I maj 2021 hade 73 procent i landet i stort (riksgenomsnittet) väntat på sitt första besök i 90 dagar eller mindre, det vill säga inom vårdgarantin. Motsvarande siffra för VGR var 63 procent. Det betyder att landet i stort hade bättre måluppfyllelse än VGR.

Ett år senare har skillnaden mellan riksgenomsnittet och VGR minskat. I maj 2022 hade 72 procent i landet i stort väntat i 90 dagar eller mindre, medan motsvarande siffra för VGR var 69 procent.

När det gäller väntan på operation syns samma mönster. I maj 2021 hade 55 procent av de som väntar på en operation i landet i stort väntat i 90 dagar eller mindre, medan motsvarande siffra för VGR var 50 procent.

Ett år senare, i maj 2022, är riksgenomsnittet 61 procent, medan motsvarande siffra för VGR är 64 procent. VGR har därmed en bättre utveckling än rikssnittet.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Läs mer om Vårdgarantiservice: https://vgrfokus.se/2022/04/vantetider-i-varden-sa-vet-du-om-du-kan-fa-hjalp-snabbare/

Läs mer om vårdgaranti på 1177.se.