Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: G. Steiger, CC BY-SA 3.0

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Västra Götaland

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka. ”Spridningen av covid-19 ökar även om det fortfarande är på ganska låga nivåer. Är du förkyld, utsätt inte andra för smitta”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Under vecka 28 konstaterades 664 bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 21 procent fler än föregående vecka. Det finns stora regionala skillnader i länet och störst ökning sker i Skaraborg som har en 70-procentig ökning jämfört med veckan innan.

– Vi måste fortsätta ta covid-19 på stort allvar. Även om de flesta i dag får en mild infektion, riskerar vissa personer att drabbas av svår sjukdom Har du förkylningssymptom, utgå från att det är covid-19, stanna hemma och undvik att träffa andra, säger Leif Dotevall.

Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar och även den som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

– Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte riskerar att smitta andra. Stanna hemma tills du känner dig frisk och det har gått några dagar, säger Leif Dotevall.

Viss ökning av inneliggande

På sjukhusen i Västra Götaland är 111 patienter inneliggande med misstänkt covid-19 varav två inom intensivvården. Det är en viss ökning jämfört med föregående vecka då 96 personer varav en inom intensivvården vårdades med covid-19.

– Läget i vården är generellt ansträngt och varje patient som läggs in med covid-19 påverkar vården. Har man inte vaccinerat sig mot covid-19 är det läge att göra det nu, säger Kristine Rygge, ställföreträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

I Västra Götaland finns det gott om mottagningar som vaccinerar, det finns många lediga tider och dropin-platser. Tider och platser för vaccination mot covid-19.

– Vi märker att vaccinet ger ett effektivt skydd mot att bli svårt sjuk av covid-19. Det gäller alla men särskilt hos de allra äldsta. Därför är det väldigt viktigt att man också tar de påfyllnadsdoser som Folkhälsomyndigheten rekommenderar, säger Kristine Rygge.

Folkhälsomyndigheten går på sin webbplats igenom vilka grupper som är aktuella för påfyllnadsdoser.

För mer information:

VGR har återupptagit statistik över antal inneliggande patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland. Rapportering kommer från och med nästa vecka ske på onsdagar och tidigast klockan 14.

Statistik om antal vårdade med covid-19 på sjukhus: Statistik på vgregion.se

Statistik om antal fall av covid-19 totalt i Västra Götaland: Statistik hos Smittskydd Västra Götaland

Kontakt för dig som är journalist: Presstjänst VGR Koncernkontor, 010 – 441 41 99, presstjansten@vgregion.se

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se