Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Arkivbild: Johan Främst

Många lediga tider inför vaccinationsstart 1 september

Från och med 1 september kan den som vill vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19 inför höst- och vintersäsongen göra det. I Västra Götalandsregionen finns det gott om lediga tider.

På flera ställen kan man välja mellan att boka en tid eller att gå dit på drop-in, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen (VGR).

Från 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. Även de som är mellan 18 och 64 år kan ta en påfyllnadsdos om de vill.

– Snart kommer hösten och vintern och vi vet att covid-19 brukar spridas mer under dessa månader. För att ha ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen (VGR).

Vårdcentraler kontaktar de som är 80 år och äldre

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR.
Vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Vårdcentralerna är i full gång med att kontakta de som är 80 år och äldre för att erbjuda en vaccinationstid. Enligt Kristine Rygge är intresset stort.

– Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 stiger med åldern, så det är glädjande att många vill ta en påfyllnadsdos, säger hon.  

Riktade insatser för att nå ut

1 september återupptas också de särskilda insatserna i områden med låg vaccinationsgrad.

– Vi hoppas därmed att vi kan nå dem som ännu inte tagit sin grundvaccination och göra det möjligt för dem att vaccinera sig på ett enkelt sätt, säger Kristine Rygge.

Rekommendationer från 1 september

Från och med den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

Vuxna från 65 år samt personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong. Rekommendation gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom: gravida, personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom med flera grupper. De finns listade på sidan Information till riskgrupper om covid-19.

Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, med andra ord samma som nuvarande rekommendation. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det, men det är en möjlighet, ingen rekommendation.

Barn 12–17 år rekommenderas vaccination med två doser, det vill säga att nuvarande rekommendation kvarstår. Utöver det rekommenderas barn i särskilda grupper vaccination från 5 års ålder, också enligt nuvarande rekommendation.

Vaccination i Västra Götaland

De som är 80 år och äldre kontaktas av sin vårdcentral för vaccination. Vårdcentralerna väljer själva hur de vill ta kontakt.

Boende i särskilt boende samt personer med hemsjukvård/hemtjänst ska också erbjudas vaccin av sin vårdcentral. För personer inom kommunal hälso- och sjukvård sker samverkan och planering med kommunerna.

De som är 18-64 år samt personer i riskgrupp är välkomna till en valfri vaccinationsmottagning i Västra Götaland.

Text: Ingrid Lord
vgrfokus@vgregion.se


Hitta lediga tider

Alla platser för vaccination i Västra Götaland finns på samlingssidan för lediga tider.