Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Volvo AB

Ny batterifabrik till Västra Götaland: ”Kvitto på att det vi gör ger effekt”

Västra Götalandsregionen ansvarar för och driver det regionala utvecklingsarbetet i länet vilket bland annat omfattar insatser för innovation, kompetensomställning, kollektivtrafik och infrastruktur.

I februari i år stod det klart att Volvo Car Corporation och Northvolt AB bygger en samägd batterifabrik i Göteborg. I samband med etableringen presenterade VGR en satsning på 145 miljoner kronor till utbildning, kompetensomställning och forskning för att möta de nya behoven i branschen.

– Att även AB Volvo nu har valt Västra Götaland för en stor satsning är ännu ett kvitto på att vårt regionala utvecklingsuppdrag ger effekt. Västra Götaland har som mål att vara ett föredöme för elektrifiering och omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Johnny Magnusson.

Nya krav på kompetens

I och med ytterligare en stor företagsetablering befäster regionen sin ställning som centrum för elektrifiering av fordonsindustrin.
Den tidigare beslutade satsningen i Göteborg beräknas på sikt ge 3000 nya jobb. Med fabriken i Mariestad utökas antalet nya arbetstillfällen ytterligare. Anläggningen i Mariestad beräknas vara i full produktion 2030.

– Det här säkrar arbetstillfällen i regionens exportindustri för decennier framåt. Elektrifiering av fordonsindustrin är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna för vår region. Med ytterligare en etablering tar Västra Götaland ett ännu större kliv framåt för både klimatomställning, jobb och välfärd, säger Helén Eliasson, regionstyrelsens vice ordförande.

Omställningen till elektrifiering ställer nya krav på kompetens. VGR har redan tidigare beslutat att

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

bidra med 45 miljoner kronor för etablering av ett utbildningscentrum för industriell omställning och 25 miljoner kronor per år i fyra år till ett program för forskning, utveckling och utbildning till stöd för transportsektorns elektrifiering. Satsningarna gynnar Västra Götaland som helhet.

Dessutom finansierar VGR utbildningsinsatser genom aktiviteter i Västra Götalands kompetensråd.

– För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, särskilt med tanke på ny teknik inom elektrifiering och digitalisering, har VGR under flera år satsat över 40 miljoner kronor på att bygga upp kompetensråd i Västra Götaland, nu senast ”Kompetensnavet Skaraborg”, säger Kristina Jonäng ordförande regionutvecklingsnämnden.

VGR stärker samverkan inom elnät

– För att tillgången på el inte ska stå i vägen för omställningen måste vi ta ett större gemensamt ansvar kommunalt, regionalt och nationellt för såväl produktionen av el som utbyggnaden av elnäten. Genom en ny samverkansarena, ACCEL, stärker vi samverkan inom området mellan VGR, Svenska Kraftnät och Länsstyrelsen med uppstart under hösten säger Kristina Jonäng.

VGR har varit pådrivande att få etableringarna av båda batterifabrikerna till stånd i Västra Götaland tillsammans med Länsstyrelsen, kommuner, näringsliv, forskning och andra offentliga parter. VGR har kontinuerligt lyft Västra Götalands behov i dialog med den nationella nivån.

– Vi välkomnar bolagets planer och kommer att avsätta de resurser som behövs under samråds- och tillståndsprocessen säger Lisbeth Schultze, vikarierande landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se