Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Smittskydds uppmaning inför hösten: “Gå inte till jobbet om du är krasslig” 

Har du ont i halsen, snuva eller exempelvis feber är risken är stor att du kan ha covid. Därför höjer smittskydd Västra Götaland ett varningens finger nu när de flesta återgått till sina arbetsplatser efter semestern.
– Vi får inte hamna tillbaka i det gamla tänket att man går till jobbet fast man är krasslig, då kommer vi få ökad smittspridning och inte minst på våra arbetsplatser, säger Thomas Wahlberg. 

– Det vi sett under de tidigare två åren med covid-19 är att smittspridningen ökar på hösten igen. När människor träffas sprids smittan så därför är det viktigt att vi fortsätter göra vad vi kan för att skydda varandra, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland. 

En hög andel av befolkningen är vaccinerade och covid-19 ses inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. 

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg
Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Men trots detta är vi fortfarande i en pandemi. Smittspridningen har denna sommar varit högre än tidigare somrar och fortfarande är omkring en miljon svenskar ovaccinerade. Fortfarande hamnar människor på intensivvården och avlider på grund av covid-19. 

Uppdaterat vaccinationsskydd 

Under föregående vecka (33) rapporterades 684 fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en ökning med cirka 7 procent. 

– Viruset fortsätter att spridas och förändras. Hur det utvecklas återstår att se men vi får inte slappna av och tro att vi kan leva som vi gjorde innan pandemin. Vi behöver upprätthålla skyddet och fortsätta vidta vissa försiktighetsåtgärder, säger Thomas Wahlberg. 

Den främsta rekommendationen är att se till att ha ett uppdaterat vaccinationsskydd. Att man tar de doser vaccin mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Från 1 september rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. 

– Eftersom viruset fortsätter spridas och skyddet mot covid-19 minskar med tiden är det särskilt viktigt att de mest utsatta fortsätter skydda sig. 

Träffa inte andra när du är sjuk 

En annan viktig rekommendation är att stanna hemma om du har luftvägssymtom. 

Folkhälsomyndigheten skriver: Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. 

För den som av någon anledning inte vaccinerat sig har Folkhälsomyndigheten särskilda rekommendationer om att vara extra försiktig och att undvika trängsel och stora folksamlingar. 

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se