Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Smittskydds uppmaning: ”Stanna hemma om du är förkyld”

Under föregående vecka (30) rapporterades 584 fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med cirka 19 procent. Fortfarande ses dock en betydande belastning inom vården.

– Smittspridningen i Västra Götaland bedöms vara på en platå liksom i flera andra europeiska länder. Semestertider, resor och att personer med luftvägssymtom som inte behöver sjukvård inte omfattas av provtagningsindikation för covid-19 gör att data för tillfället är förhållandevis osäkra, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.  Dessutom är dominerade virusvarianten BA.5 mer smittsam än tidigare varianter, vilket sannolikt är orsaken till spridning av covid-19 även under sommartid.

– Man ska ha i åtanke att det fortfarande är sommar och semestertider. Det finns betydande risk för fler covid-19-fall när man börjar återvända till arbete och skola, säger Leif Dotevall.

Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare.

1177 på telefon får just nu många frågor om hur länge man bör stanna hemma om man halsont, snuva, feber eller hosta eller testats positivt för covid-19.

Stanna hemma om du är förkyld

– Har du förkylningssymtom, utgå från att det är covid-19, stanna hemma och undvik att träffa andra, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Har du testats positivt med covid-19 ska du stanna hemma minst fem dygn. Du ska även ha blivit allmänt förbättrad och feberfri under de senaste två dagarna för att anses som smittfri. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar och även den som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

– Vaccinet skyddar fortfarande bra mot svår sjukdom och död, men man kan ändå bli rejält sjuk, eftersom skyddet mot covid-19 minskar över tid.  Mest sårbara är äldre och personer med immunbrist eller andra riskfaktorer. Därför behöver vi göra allt för att minska smittan. Varenda covid-insjuknande man kan undvika är oerhört viktigt, säger Leif Dotevall.

Hårt ansträngd bemanning på sjukhusen

Genom att vaccinera sig så skyddar man sig själv och andra och bidrar till att underlätta för sjukvården. Det finns personer som blir så sjuka i covid att de behöver vårdas på sjukhus. Det finns också de som vårdas på sjukhus för andra diagnoser men som även visar sig ha covid-19.

– Patienter som läggs in på grund av covid-19 eller med covid-19 utan symptom för andra tillstånd behöver vårdas separat vilket kräver mer personal än annars. Det finns också risk att personal smittas i sitt jobb som då behöver vara hemma vilket gör det extra besvärligt i en redan hårt ansträngd bemanningssituation nu i semestertider, säger Lars Rex, ställföreträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Viss minskning av inneliggande

Den 3 augusti 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 112 inneliggande patienter med covid-19, varav 2 inom intensivvården, IVA.

Det är en viss minskning jämfört med föregående vecka då 127 personer varav 4 inom intensivvården vårdades med covid-19.

Att vaccinera sig ger fortfarande ett gott skydd mot att bli svårt sjuk i covid-19.

– Men man behöver tänka på att immuniteten minskar och risken att bli svårt sjuk ökar om det gått lång tid sedan man vaccinerats. Därför är det viktigt att man tar de påfyllnadsdoser som erbjuds, säger Leif Dotevall.

Vaccinering startar 1 september

Planering för vaccinationsstart den i september pågår enligt rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Mer information kommer under vecka 33.

I Västra Götaland finns det gott om mottagningar som vaccinerar, det finns många lediga tider och dropin-platser. Tider och platser för vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten går på sin webbplats igenom vilka grupper som är aktuella för påfyllnadsdoser.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

För mer information:

VGR har återupptagit statistik över antal inneliggande patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland. Rapportering sker på onsdagar och tidigast klockan 14.

Statistik om antal vårdade med covid-19 på sjukhus: Statistik på vgregion.se

Statistik om antal fall av covid-19 totalt i Västra Götaland: Statistik hos Smittskydd Västra Götaland