Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Late genitor Vae står det på runbrevet Marie Schmidt håller upp.

Far, håll dig gömd! Varningen som väcker fantasin

En benbit på Lödöse museum får fantasin att skena. Vad betyder varningen som skickades för mer än 800 år sedan och hur gick det för fadern som skulle hålla sig gömd? Svaren kommer vi aldrig att få men varningen finns kvar än idag för alla att beskåda.

Ting i Västra Götaland är en serie i VGRfokus som lyfter fram några av den enorma mängd föremål som finns inom Västra Götalandsregionens omfattande verksamhet, med allt från sjukhus till museer och naturbruksskolor.

På Lödöse museum finns en stor mängd föremål från medeltiden. Lödöse var en av Sveriges första städer och med över en halv miljon fynd är platsen idag en av de fyndrikaste medeltida platserna i Sverige.

– Jag står här med något alldeles fantastiskt i mina händer, nämligen ett runbrev, säger Marie Schmidt som jobbar som museipedagog på Lödöse museum.

– Det är ett runbrev som är ristat på ett revben. Någon ristade de här runorna i slutet av 1100-talet eller början på 1200-talet och det som står är ”Late genitor Vae”. Det betyder, far håll dig gömd.

Ett ovanligt runbrev

Ett 60-tal av de medeltida fynden i Lödöse är runbrev, där varningen till fadern sticker ut. Både på grund av den dramatiska texten men även hur det är skrivet.

– Det här är skrivet på latin och det vanligaste när man ristade runbrev, vilket man kunde göra på en bit trä eller ett avgnagt köttben, var att man ristade på fornsvenska, det var folkets språk. Latin var de lärdas språk. Så det här är uppenbarligen en kunnig person, en lärd person. Man kan också se på runorna att det här är en person som har ristat med mycket skicklig och van hand. Det finns inte minst lilla tveksamhet kring hur runorna ska tolkas, det är ovanligt, säger Marie Schmidt.

Gåtor utan svar

Vem var då fadern och vad varnades han för? De kommer vi aldrig få veta. Många runbrev har namn på personer men just detta saknar namn. I stället kan vi låta fantasin vandra.

– Det här är en period i den tidiga medeltiden, innan det riktigt hade stabiliserat sig med rättsskipningen. Det här med hur man betalade böter och rättegångar, det kommer sen under 1200-talet. Man kan tänka sig att det är någon som vill utkräva hämnd mot den här fadern, det kanske är så att han har begått högförräderi emot kungen, vem vet?

– Det kan väl hända att det kanske var någon på väg ut ur Lödöse för att varna pappan och kanske blev ikapphunnen och det här brevet slängdes? Det sägs att man inte ska halshugga budbäraren så man får hoppas att de inte gjorde det den här gången, säger Marie Schmidt.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Lödöse museum

Lödöse museum är en del av Västra Götalandsregionen, och verksamheten ingår i Förvaltningen för kulturutveckling. Museet har tonvikt på arkeologiska fynd från det medeltida Lödöse. Här finns också utställningar om samtiden, en historiskt inspirerad örtagård, café och butik.

Läs mer om Lödöse museum på deras hemsida.

Nyheter från Västra Götalandsregionen.