Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Johan Främst

Regionstyrelsen vill se fortsatt satsning på vårdnära serviceuppgifter

Under pandemin har servicepersonal avlastat vårdpersonal på sjukhusen genom att ta över vissa servicerelaterade arbetsuppgifter. Satsningen har fram till nu finansierats med centrala medel från Västra Götalandsregionen. Nu vill politikerna i regionstyrelsen att sjukhusförvaltningarna fortsätter satsningen.

Sedan sommaren 2021 har servicemedarbetare från förvaltningen Regionservice stöttat ett 90-tal verksamheter i Västra Götalandsregionen. Det handlar om vårdnära serviceuppgifter såsom att rengöra vårdplatser, duka fram måltider och transportera patienter, uppgifter som innan utfördes av vårdpersonal.

Läs om Omar och Aida, två av Regionservice servicemedarbetare som avlastat under pandemin. 

Ger återhämtning

En utvärdering av satsningen visar bland annat att fler än åtta av tio medarbetare inom vården upplever att de tack vare detta har fått bättre möjligheter till återhämtning. Nio av tio medarbetare och samtliga intervjuade chefer uppger att satsningen har medfört att vårdpersonalens kompetens används på ett bättre sätt och att patientsäkerheten därmed har blivit starkare.

Läs mer om utvärderingen i denna artikel från VGRfokus. 

Uppmaning till sjukhusen

Nu vill regionstyrelsen att sjukhusen fortsätter arbetet och uppmanar alla sjukhusstyrelser och servicenämnden att fortsätta införa så kallade vårdnära servicetjänster vid sjukhusens verksamheter. Enligt beslutet från regionstyrelsens sammanträde 20 september 2022 uppmanas sjukhusförvaltningarna också att säkerställa att potentialen för fortsatt uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster tillvaratas.

Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att säkerställa att arbetet med vårdnära service blir en integrerad del i regiongemensam styrning och ledning.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se