Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ytterligare satsning ska hjälpa ofrivilligt barnlösa

Under pandemin har antalet par som väntar på assisterad befruktning ökat. Nu har samtliga fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen beslutat sig för att tillsammans skjuta till ytterligare 10 miljoner kronor årligen för att korta köerna inom området.

Levi Siljemyr
Levi Siljemyr

– Den stora skillnaden är att vi nu också satsar på donationsbehandling som även inkluderar ensamstående kvinnor och samkönade par, säger Levi Siljemyr, enhetschef Produktionsstyrning och köpt vård i VGR.

Köpa in vård

Regionstyrelsen har, till följd av pandemin, under 2021 och 2022 årligen avsatt 670 miljoner kronor för bättre tillgänglighet till vården. Redan tidigare har pengar lagts på assisterad befruktning, IVF, och de 10 miljoner extra kronor som nu skjuts till kommer användas för att köpa in donationsbehandlingar från privata vårdgivare.

Ungefär vart femte par har någon gång i livet svårigheter att få barn. Har man försökt att få barn under ett års tid utan att lyckas kan man vända sig till vården. Är man över 35 år som kvinna eller det finns kända medicinska orsaker till den ofrivilliga barnlösheten kan det vara möjligt att söka vård tidigare.

Övre åldersgräns

Den första januari i år väntade 613 par på IVF-behandling i Västra Götaland. IVF är en behandling då ägg plockas ut ur kvinnans äggstockar och befruktas utanför kroppen.

Om ens egna ägg eller spermier inte fungerar går det att få donerade ägg och spermier. 837 patienter stod vid årets början i kö för donationsbehandling.

– Det finns övre åldersgräns för assisterad befruktning. Gör vi inte något åt situationen riskerar vissa att bli för gamla för behandling, så vi hoppas verkligen att vi med den här satsningen ska kunna erbjuda alla som väntar behandling, säger Levi Siljemyr.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


837 patienter står på kö för donationsbehandling – ägg/spermier. Fördelning inom denna grupp är:

  • Äggdonation: 45
  • Ensamstående: 543
  • Par: 246
  • Dubbeldonation (ägg och spermie): 3

Läs även: Sandra är barnmorska med uppdrag att hjälpa barn att bli till

Läs mer om ofrivillig barnlöshet på 1177