Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
PSA-test görs med hjälp av blodprov. Foto: Anders Bryngel (bild vänster).

Fler män kommer erbjudas testning för tidig upptäckt av prostatacancer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att låta pilotprojektet för organiserad testning för prostatacancer som pågått under åren 2020–2022 fortsätta även 2023 i väntan på ett beslut om en eventuell utbyggnad av testningen.

För män som är födda 1973 innebär detta att även de kommer att få ett brev hem under nästa år med information om testning för prostatacancer och ett erbjudande om att testa sig. Samtidigt kommer förberedelsearbetet inför ett beslut och en utbyggnad av testningen fortsätta.

– Det känns väldigt bra att få fortsätta arbeta med organiserad prostatacancertestning, samarbetet i pilotprojektet har fungerat mycket bra och tack vare det ser vi goda förutsättningar för att arbeta med en utvidgning på sikt. Den organiserade prostatacancertestningen har fungerar mycket bra generellt och vi är väldigt glada för att vi får fortsätta erbjuda invånare i Västra Götaland att delta i organiserad prostatacancertestning och vi hoppas på ett beslut under 2023 om en utvidgning, säger Elin Ljungqvist projektledare för organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen vid Regionalt cancercentrum väst.

Förhoppningen är att när den organiserade prostatacancertestningen är fullt utbyggd 2030 ska alla de 250 000 män mellan 50 och 74 år i som bor i Västra Götalandsregionen erbjudas testning för prostatacancer regelbundet.

Varje år upptäcks omkring 1400 fall av prostatacancer hos män mellan 50 och 74 år i Västra Götaland. Om det fanns en organiserad testning skulle det kunna rädda fler liv. Men när det gäller prostatacancer har Socialstyrelsen bedömt att fördelarna med ett nationellt screeningprogram inte tydligt överväger nackdelarna. Därför finns inget nationellt program för tidig upptäckt av prostatacancer. Istället bör män få information som kan hjälpa dem att själva avgöra om de önskar testa sig eller inte.

Vanligtvis inte cancer

Testningen innebär först ett PSA-prov som är ett blodprov som mäter halten PSA i blodet. Ett förhöjt PSA-värde beror i de flesta fall inte på prostatacancer utan handlar istället om en godartad prostataförstoring. Även prostatainflammation, svårigheter att tömma urinblåsan eller urinvägsinfektion kan leda till höjda PSA-värden. Vid ett förhöjt PSA-värde erbjuds mannen en magnetkameraundersökning och om den visar något avvikande är nästa steg vävnadsprovtagning från prostatan.

– En eventuell utbyggnad av testningen kommer innebära att fler tumörer upptäcks i ett tidigt skede och att fler personer kan genomgå en botande behandling, säger Rebecka Arnsrud Godtman som är urolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig för pilotprojektet organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen.

Text: Emelie Ljunggren
vgrfokus@vgregion.se