Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Alfonso Cerezo

Nya rutiner ska ge mammor bättre stöd vid amning

Allt färre ammar sina bebisar. Nu införs en ny strategi inom Västra Götalandsregionen för att nyblivna mammor ska få bättre stöd – oavsett hur de matar sitt barn.

– Vi hoppas att kvinnan ska känna ett mer aktivt stöd för amning, om det är det hon vill. Det här handlar mycket om att se till individen, säger barnmorskan Elizabeth Franklin.

Den nya strategin innebär att alla förlossningskliniker, barnmorskemottagningar och barnhälsovården inom Västra Götalandsregionen (VGR) framöver kommer att jobba likadant med amning. Framför allt innebär det ett antal praktiska åtgärder.

– Det handlar till exempel om att förbereda för amningen redan på barnmorskemottagningen, så att föräldrar kan uppnå sina önskemål när det kommer till amningen. Det innebär inte att mamma ska amma, utan att föräldrarna ska få stöd att lyckas om det är så att mamman vill amma, säger Elizabeth Franklin.

Fokus på det praktiska

Porträtt Elizabeth Franklin
Elizabeth Franklin

Hon arbetar på Kvinnokliniken på Norra Älvsborgs Länssjukhus och har varit processledare för den arbetsgrupp som har tagit fram den nya strategin, inom ramen för Samordningsråd och Regionala programområden (RPO) kvinnosjukdomar och förlossning.

Elizabeth Franklin menar att dess styrka är att den fokuserar just på det praktiska, som rutiner i arbetet. I dokumentet finns till exempel olika flödesscheman som specificerar hur personalen ska agera när barnet är helt nyfött, när det är ett dygn, två dygn och så vidare.

– Det handlar om att barnet bör ligga hud mot hud med mamman i två timmar efter förlossningen för att få en optimal start, och att låta barnet leta sig mot bröstet själv och inte ha bråttom. Det kan ta tid, oftast uppemot en timme! Kvinnorna har ibland känt av förväntningar från personalen på att barnet ska ta bröstet snabbt, men personalen ska inte lägga sig i om det inte behövs.

Minska tillmatningen

Ett viktigt mål med strategin är att minska antalet tillfällen då nyfödda får bröstmjölksersättning om det inte är medicinskt motiverat. Att ”tillmata” med mjölk som inte är mammans egen kan göra det svårare att sedan komma igång med amningen.

– Föräldrar önskar ibland tillmatning med ersättning om mamman är trött, eller om barnet skriker av hunger. Ibland rekommenderar personalen ersättning för samma anledningar, men vi vill minska på det. I dag är det alldeles för lätt att ge ersättning. Det handlar inte om att mammorna inte får tillmata, utan att de inte ska känna sig tvingade att tillmata på grund av bristande amningsstöd – det är en stor skillnad, säger Elizabeth Franklin.

Amningen minskar

Att VGR får en gemensam strategi för amning innebär också att samma informationsmaterial kommer att delas ut i alla delar av vårdkedjan, oavsett var i regionen föräldrarna bor.

– Tidigare har alla jobbat på sin kant med amningen, vilket innebär att man har behövt uppfinna hjulet gång på gång. Det har skilt sig åt både när det kommer till vilka råd som ges och hur vi jobbar med amningen.

Amningen har generellt minskat över hela Sverige, men det finns också stora regionala skillnader. Där ligger VGR ganska lågt jämfört med andra.

– Det vi kan göra för att påverka är bra amningsvägledning för dem som vill amma, samverkan inom regionen och en bra vårdkedja, säger Elizabeth Franklin.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Ny gemensam strategi

Den nya regiongemensamma strategin om amning gäller från och med nu. Den är framtagen inom ramen för Samordningsråd och Regionala programområden (RPO) kvinnosjukdomar och förlossning, och kommer att ses över och uppdateras löpande.

Den här veckan (vecka 42) pågår Nationella amningsveckan i Sverige.

Världshälsoorganisationen WHO och svenska Livsmedelsverket rekommenderar helamning fram tills barnet är sex månader.


Amning

År 2019 helammades 72,4 procent av alla veckogamla barn i Västra Götalands län. År 2009 var motsvarande siffra 83,6 procent.

År 2019 var det 82,8 procent av alla två månader gamla barn i Västra Götalands län som helt eller delvis ammades. Motsvarande siffra för 2009 var 86,8 procent.

Källa: Socialstyrelsen.