Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Kristina Käck, chef för enhet Energi och miljö på Västfastigheter som är den förvaltning som har hand om VGR:s fastigheter. Foton: Ines Sebalj och Maria Lagergreen Västlund

Så minskar VGR sin energianvändning

Västra Götalandsregionen letar ständigt nya sätt att spara energi. Sett över tid har förbrukningen av värme, kyla och el i regionens egenägda fastigheter minskat från 273 kWh/kvadratmeter år 1995, till 167 kWh/kvadratmeter år 2021. Prognosen för 2022 tyder på ytterligare sänkt energianvändning.

– Att arbeta med omfattande energibesparande åtgärder i fastigheter handlar oftast inte om snabba lösningar, utan måste planeras långsiktigt. Sedan många år driver vi därför ett ambitiöst och systematiskt energieffektiviseringsarbete. Vi undersöker självklart om det finns möjlighet att skruva upp arbetet ytterligare, men det viktigaste är att i oförminskad takt fortsätta med det arbete vi redan gör, säger Kristina Käck, chef för enhet Energi och miljö på Västfastigheter som är den förvaltning som har hand om VGR:s fastigheter.

Exempel på åtgärder

Västra Götalandsregionen investerar 100-150 miljoner kronor årligen i energibesparande åtgärder och ställer mycket höga krav på energiprestandan när nya fastigheter byggs. Exempel på åtgärder som Västfastigheter gör är:

  • Tilläggsisolerar tak och väggar i befintliga och äldre fastigheter.
  • Byter ut gamla ventilationssystem.
  • Återvinner värme
  • Byter ut äldre belysning till led
  • Ser över värmesystem och temperaturer inomhus.

Förutom stora övergripande åtgärder finns det också saker enskilda medarbetare kan göra i vardagen för att påverka och bidra till en minskad energianvändning.

– Det kan till exempel handla om att konsekvent släcka lampor i rum där vi inte är, stänga av skärmar till datorer, men också att tillsammans med verksamheterna se över vilken typ av medicinteknisk utrustning som går att stänga av när den inte används.

Enligt hållbarhetsmålen för miljö och social hållbarhet i Västra Götalandsregionen ska energianvändningen för fastigheter halveras till år 2030. Målet är att minska den totala användningen av värme, kyla och el (i egna fastigheter) till i genomsnitt 137 kWh/kvadratmeter och år. Sett över tid har förbrukningen minskat från 273 kWh/kvadratmeter år 1995 till 167 kWh/kvadratmeter år 2021.

Text: Tina Norin
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Exempel på energisatsningar

De senaste åren har VGR bland annat investerat i ny energieffektiv ventilation och flera solcellsanläggningar vid sjukhusfastigheter. På NÄL har Västfastigheter bytt ut 86 ventilationsaggregat och på så sätt sparat 4,6 GWh, vilket motsvarar ca 230 villors årliga energianvändning.

Vid sjukhuset i Skövde har en stor markmonterad solcellsanläggning etablerats där solpanelerna fungerar som skärmtak över parkeringsplatser. Totalt produceras där 1,35 GWh/år och inom några år kommer ytterligare skärmtak att byggas med en produktion av 0,9 GWh/år. Även på NÄL, SÄS Borås, Mölndals sjukhus och på Östra sjukhuset har Västfastigheter installerat solcellsanläggningar.

Just nu pågår arbetet med att byta ut och effektivisera stora delar av ventilationen på Sahlgrenska sjukhuset. Västfastigheter byter även kontinuerlig ut belysning mot energieffektivare alternativ överallt. Det sistnämnda är ett arbete som pågått i flera år och som nu kan komma att accelerera med anledning av energiläget.