Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sex på arbetstid – podden som ska få hälso- och sjukvårdspersonal att våga ställa frågor

Abort, hypersexualitet, sex och religion, prostatacancer, övergrepp, sex på äldreboendet, klimakteriet och inte minst: lust. Många ämnen ryms i Sex på arbetstid, podden för hälso- och sjukvårdspersonal som vill ställa frågor om sexuell hälsa till sina patienter men inte riktigt vet hur.

Sedan starten 2018 har det blivit 56 avsnitt, och podden har laddats ner över 60 000 gånger.

– Det är en utbildningspodd som kan nå många – och som har nått många, säger Anna Skoglund.

Hon och kollegan Elin Klingvall, båda utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, driver podden Sex på arbetstid och ser den just som en utbildning.

– Vi jobbar mycket med utbildning och verksamhetsutveckling, och försöker på olika sätt lyfta frågor om sexuell hälsa, reproduktiv hälsa och rättigheter inom hälso- och sjukvården. Alla har inte möjlighet att delta på våra utbildningar och föreläsningar och därför behövde vi hitta andra sätt att nå ut på. Vi tyckte att en podd skulle kunna vara en bra ingång till de här frågorna, säger Elin Klingvall.

Känns privat att ta upp

Enligt Västra Götalandsregionens strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har vårdpersonal ett ansvar att ställa frågor om sexuell hälsa. Ändå är det inte alltid det görs, även när det är relevant.

bild på Anna Skoglund och Elin Klingvall.
Anna Skoglund och Elin Klingvall.

– Forskning visar att patienter vill att vårdgivaren ställer frågor om sexuell hälsa. Men många vårdgivare undviker det, de tänker att patienten själv ska ta upp ämnet. Det blir en situation där ingen tar upp det. Vi tycker att vi som vårdgivare har en skyldighet att fråga våra patienter för att kunna ge rätt vård, säger Anna Skoglund.

Hon och Elin Klingvall får ofta höra från hälso- och sjukvårdspersonal att de inte tycker att de har tillräckligt med kunskap för att fråga om sexuell hälsa, dessutom känns det privat och därför svårt att ta upp.

– Podden är ett sätt för oss att öka kunskapen och ge lite praktiska råd. Vi avslutar varje podd med att våra gäster får ge tre tips, och de brukar vara väldigt konkreta, ”ställ frågor”. Oftast handlar det bara om att starta ett samtal, säger Elin Klingvall.

Frågar patienter om könsstympning

Anna Skoglund menar att personalen ofta upplever en stor skillnad i mötet med patienterna när de väl har börjat ställa frågor om sexuell hälsa, både att samtalen blir roligare och att vården faktiskt blir bättre.

– Senast i dag träffade jag en person som sa att hon börjat fråga sina patienter om de hade erfarenhet av könsstympning efter att ha lyssnat på podden. Då kunde behandlingen bli något helt annat – och det blev så mycket bättre! säger Anna Skoglund.

Ämnena till podden väljs dels utifrån aktuell forskning, dels utifrån lyssnarnas önskemål. Hittills har podden till exempel haft avsnitt om sex kopplat till några av våra större folksjukdomar – diabetes, cancer och depression, och framöver blir det fler sådana, och dessutom avsnitt om maskulinitet, heder och sexualiserat våld, asexualitet, flersamhet, och tandvård efter sexuella övergrepp.

– Sedan är det också kul att göra de mer lustfyllda avsnitten, som Unga och lust. Många gånger utgår vi ifrån ett sexuellt eller reproduktivt problem, men det är också roligt att utgå ifrån det bejakande, säger Elin Klingvall.

Samtal både i privatlivet och i kollegiet

Hon och Anna Skoglund upplever att fler och fler verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR) visar intresse för hur de kan jobba med frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa.

– Det tycker jag är en förändring, att det inte bara är några verksamheter som ska arbeta med det här utan alla ska göra det. Det känns som att det ligger i tiden mer och mer, säger Anna Skoglund.

Namnet på podden valdes dels för att skapa lite uppmärksamhet, dels utifrån tanken att all hälso- och sjukvårdspersonal inom VGR ska kunna lyssna på den på arbetstid.

– Vi får höra från olika verksamheter att en del lyssnar på podden tillsammans på APT:n, på en del arbetsplatser diskuterar man podden efter att ha lyssnat ihop, en del berättar att de har lyssnat på jobbet och sedan har det utmynnat i samtal både i privatlivet och i kollegiet. Det är roligt, säger Elin Klingvall.

Även patientgrupper lyssnar

Och även om poddens primära målgrupp är hälso- och sjukvårdspersonal, så når den ut till fler.

– Vi kan se att ämnena är relevanta även för andra som jobbar inom människovårdande yrken, men också privatpersoner. Vi vet att även patientgrupper lyssnar, säger Elin Klingvall.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Sex på arbetstid

Anna Skoglund och Elin Klingvall spelar in och klipper podden själva. Tidigare har även kollegorna Jennie Fessé och Fatou Sonko arbetat med podden. Gästerna kan vara till exempel läkare, forskare, barnmorskor eller andra experter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ett nytt avsnitt släpps varje månad.

Flera förvaltningar – bland dem Närhälsan och Regionhälsan – har lyft in i sina åtgärdsplaner att anställda ska kunna lyssna på podden på arbetstid.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Kunskapscentrum för sexuell hälsa är Västra Götalandsregionens enhet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Enheten arbetar för att alla invånare i regionen ska ha sina sexuella och reproduktiva fri- och rättigheter, få den vård de behöver och ha tillräcklig kunskap för att kunna göra informerade val om sin egen kropp och reproduktion.

Kunskapscentrum arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning, samt leder fyra nätverk inom sexuell hälsa.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa har i uppdrag att stötta andra verksamheter att följa regionens SRHR-strategi. I strategin, som infördes 2020, står bland annat att ”Vårdpersonal har ansvar att förmedla ett positivt förhållningssätt till sexualitet och reproduktion, ställa frågor om sexuell hälsa och att arbeta aktivt för att göra SRHR talbart”.

Källa: Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Nyheter från Västra Götalandsregionen.