Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Kevin Bückert

VGR vill nå fler nyanlända för en hälsoundersökning

Alla asylsökande som kommer till Sverige har rätt att få en gratis hälsoundersökning, samma sak gäller papperslösa som vistas i landet. Nu förbereder Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg för att det kan komma fler flyktingar från Ukraina i höst – och Västra Götalandsregionen vill gärna ha hjälp att nå dem och andra nyanlända.

Karin Lagerkvist är distriktssköterska på Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg och samordnare för hälsoundersökningarna där.

– Hälsoundersökningarna är en viktig del i att upptäcka vårdbehovet hos en person och att vägleda rätt i den svenska sjukvården. Vi berättar både om hur hälso- och sjukvården ser ut här i Sverige, med till exempel primärvård, BVC, mödrahälsovård och akutvård, och vilka rättigheter patienter har, säger Karin Lagerkvist.

Hälsoundersökningen består framför allt av ett längre samtal där ett antal frågor ska tas upp, de täcker in både psykisk och fysisk ohälsa.

– Det ingår till exempel frågor om sömn och tidigare erfarenheter från landet personen har flytt ifrån, om man har varit utsatt för krig, våld eller tortyr. Runt 30 procent av nyanlända har varit utsatta för tortyr, så det är viktigt att vi frågar om det så att de som behöver kan få rätt hjälp.

Möjlighet att få vaccin

På hälsoundersökningen tas också blodprov och vid behov görs en fysisk undersökning. För vuxna finns dessutom möjlighet att få vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka.

Karin Lagerkvist har själv sett vad en hälsoundersökning kan betyda för personer som har varit på flykt länge.

– Jag har träffat patienter som har blivit av sina mediciner under flykten, till exempel när båten sjönk i Medelhavet. Det har också hänt att jag har skickat en patient direkt till akuten, med så högt blodtryck att det var akut. Har man pågående ohälsa ska man inte invänta hälsoundersökningen utan söka vård så fort som möjligt, problemet är att många inte vet vart de ska vända sig.

Gratis och frivilligt

Att komma på hälsoundersökning är gratis och helt frivilligt. Varje gång en ny asylsökande skrivs in hos Migrationsverket i Göteborg skickas ett meddelande till aktuell vårdcentral enligt närhetsprincipen. Flyktingmedicinsk mottagning utför hälsoundersökningar på asylsökande för Närhälsans alla Vårdcentraler i Göteborg.

Därefter skickas en kallelse till den adress som den asylsökande har uppgett, och omkring 70 procent dyker sedan upp på sina hälsoundersökningar.

– Vår upplevelse är att de vill komma på sin hälsoundersökning och tycker att det är viktigt att få den, de flesta vi möter är positiva. De kanske inte har något vårdbehov nu, men de vill gärna veta vart de ska vända sig ifall det uppstår.

Tillfälliga boenden

Men det finns ett problem för Karin Lagerkvist och hennes kolleger. Eftersom de vänder sig till en grupp som ofta har tillfälliga boenden och bor kort tid på varje adress, är det svårt att veta om kallelsen alls har nått fram. Adressen som uppgavs hos Migrationsverket kan snabbt bli inaktuell.

– Vi har jobbat mycket med att undvika uteblivande, men vi får oftast bara en postadress från Migrationsverket och inget telefonnummer. Att skicka ett brev till en postadress är inte ett bra kallelsesystem när man försöker nå personer som ofta flyttar runt mellan olika adresser, och som sällan har sitt namn på brevlådan. Vi får ofta breven i retur, eftersom adresserna kan vara ofullständiga eller helt enkelt inaktuella.

Ukrainska flyktingar mer mobila

Västra Götalandsregionen vill nu öka kännedomen om hälsoundersökningarna hos allmänheten för att försöka nå nyanlända den vägen. Många människor kommer i kontakt med asylsökande på olika sätt – via skolan, arbetsplatsen eller barnen – och här kan alla hjälpa till genom att sprida information om att hälsoundersökningarna finns.

En grupp som har varit särskilt svår att nå under året är flyktingar från Ukraina. Vissa av dem har åkt fram och tillbaka allteftersom situationen i hemlandet har ändrats, andra har bara varit en kort period i Sverige och sedan rest hem.

– Ukrainska flyktingar är mer mobila och många av dem som var här i våras har redan åkt tillbaka. Men vi tror att det kommer fler igen nu i höst när det blir kallare, det måste vi ha beredskap för, säger Karin Lagerkvist.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


Hälsoundersökningar för asylsökande i Sverige

Alla som söker asyl eller har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska erbjudas en hälsoundersökning. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är det regionerna som ska erbjuda den. Syftet med hälsoundersökningen är att bedöma behovet av den hälso- och sjukvård samt tandvård som personen har och få information om hur man gör för att komma i kontakt med vården. I hälsoundersökningen ingår det även screening av vissa sjukdomar som ingår i smittskyddslagen, bland annat tuberkulos, hepatit och HIV.

Hälsoundersökningen är gratis och alla delar i den är frivilliga, till exempel att lämna blodprover eller vaccineras. Resultatet från hälsoundersökningen påverkar inte möjligheten att få stanna i Sverige. Tolk ska anlitas om det behövs. Enligt Socialstyrelsen ska minst en påminnelse skickas och Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg skickar alltid två kallelser, i möjligaste mån på patientens modersmål. Mottagningen har kallelser på 18 olika språk.

Även personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (”papperslösa”) har rätt till en hälsoundersökning. De behöver då själva söka sig till primärvården och be om det, eftersom de inte finns registrerade i de svenska systemen.

Personer som kommer till Sverige från Ukraina (eller från andra länder) på turistvisum har inte samma rätt till vård som personer som registrerar sig enligt massflyktsdirektivet.

Barn erbjuds vaccin via BVC eller skolhälsovård och inte på hälsoundersökningen.