Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Rebecca Landmér

VGR kan spara tiotals miljoner per år på att återanvända fler IT-produkter

Redan i dag får 94 procent av Västra Götalandsregionens gamla PC:ar nytt liv hos någon annan. Nu satsar VGR på att sälja fler produkter vidare, som läsplattor, mobiltelefoner, skrivare, konferensrumsutrustning och bildskärmar. 

Målet är att bli bäst i Sverige på att återanvända IT-produkter. Det ger fördelar för miljö, ekonomi och säkerhet, säger Arild Sundberg, strateg på koncernstab digitalisering. 

När det gäller att återanvända PC:ar är Västra Götalandsregionen (VGR) bland de bästa i landet. Datorer som har använts färdigt inom organisationen har kunnat få ett nytt liv hos någon annan, tack vare en välfungerande struktur där en leverantör har tagit hand om datorn och sålt den vidare. 

– 94 procent återanvända PC:ar är otroligt bra och visar också att VGR-anställda är rädda om sina grejer så att de kan användas igen. Men hittills har vi inte haft samma typ av avtal när det gäller till exempel mobiltelefoner eller konferensutrustning, säger Arild Sundberg. 

Stora miljövinster 

Nu har VGR tecknat ett avtal med en leverantör som ska ta hand om alla typer av IT-produkter: förutom datorer även telefoner, läsplattor, konferensrumsutrustning, bildskärmar och skrivare.Arild Sundberg

– Vi vill att våra produkter ska återanvändas och kunna få ett andra, tredje och kanske till och med fjärde liv utanför VGR.

Arild Sundberg menar att det finns stora miljövinster i att återanvända produkter i stället för att enbart lämna dem till återvinning. Miljöaspekten är också det som brukar engagera medarbetarna mest. 

– Produktionen av en vara är det som skapar mest utsläpp, vilket innebär att ju längre en produkt används desto mindre klimatpåverkan har den. Kan vi öka en produkts livslängd är det otroligt mycket värt. Vi kommer att få miljörapporter från vår leverantör där vi kan se exakt hur mycket som har sålts vidare och hur mycket koldioxid som därmed har sparats in. 

Rejäl ekonomisk vinst 

Men det blir också en ekonomisk vinst om VGR kan sälja vidare fler varor i andra hand. I dag finns ett stort värde i vissa begagnade IT-produkter som datorer och mobiltelefoner, men även andra teknikprodukter. 

– När vi drar igång det här räknar vi med att få in en hel del äldre saker som kanske inte går att återanvända i lika hög utsträckning, men på sikt kan det bli väldigt stora pengar. När vi har fått snurr på systemet kan det handla om tiotals miljoner per år i intäkter, pengar som såklart ska gå tillbaka in i verksamheten. 

Att återanvända IT-prylar handlar också om säkerhet. Om VGR använder en leverantör som tar hand om exempelvis en gammal dator, raderas all information på den på ett korrekt sätt innan den säljs vidare. Det är bättre än att datorn ligger oanvänd i en skrivbordshylla. 

– Ingen VGR-information får spridas vidare, alla eventuella person- och patientuppgifter måste raderas. Vår leverantör raderar allt innehåll enligt konstens alla regler, använder rätt verktyg och programvara, reparerar och putsar upp datorn om det behövs. Sedan kan den säljas till en tredje part, som kanske i sin tur säljer produkten vidare senare. 

Även privat utrustning 

Flera olika projekt kring återanvändning av teknik är redan igång inom VGR. På Sahlgrenska universitetssjukhuset har personalen nyligen deltagit i ett pilotprojekt och kunnat lämna in telefoniprodukter. 

– De fick lämna in gamla telefoner och läsplattor. Där sparade vi in 9,4 ton koldioxid, vilket är otroligt bra, och vi fick också väldigt bra respons från personalen. 

På Folktandvården pågår det ett projekt just nu, och på Södra Älvsborgs sjukhus kommer anställda under tre dagar i december att kunna lämna in använda IT-produkter. 

– De kan lämna in allt möjligt IT-relaterat, även privat utrustning till viss del. Tanken är att alla verksamheter ska komma igång med detta framöver då försöken ute i verksamheterna har fungerat väldigt bra och referensgruppen är mycket nöjd, säger Arild Sundberg. 

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se 


Västra Götalandsregionen har nyligen slutit ett avtal med 3stepIT som kommer att sköta ”radering” och återförsäljning av alla typer av IT-produkter som organisationen är färdig med. De saker som inte går att säljas vidare kommer precis som innan att återvinnas, därmed kan delar av dem och värdefulla metaller ändå tas tillvara. Det minskar i sin tur behovet av nytt material.