Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Marc Sendra Martorell

”Vi vill få människor att börja prata om ensamhet”

De senaste åren har antalet personer som upplever ofrivillig ensamhet ökat. Västra Götalandsregionen (VGR) belyser frågan genom en kampanj i sociala medier under hösten. 

– Det främsta målet med kampanjen är att uppmärksamma ensamhet och att få människor att börja prata om det. Vi vill förmedla att ingen är ensam om att känna sig ensam, säger Agneta Eriksson, regionutvecklare på avdelningen för social hållbarhet.  

Satsningar för att bryta ofrivillig ensamhet finns med i VGR:s hållbarhetsmål och för att uppmärksamma frågan genomförs just nu en kampanj på Facebook, Instagram och Snapchat. Målgruppen är unga mellan 18 år och 30 år. 

– I den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ser vi att andelen personer som mår dåligt ökar för varje år. I den senaste enkäten för 2020 ställdes frågan om ensamhet för första gången. Där uppmärksammande vi att det är de unga vuxna som i högst grad känner sig ensamma. Man kan känna sig ensam även om man har många människor omkring sig. Den här känslomässiga ensamheten är framför allt vanlig hos yngre, säger Agneta Eriksson. 

Ofrivillig ensamhet är skadligt

Många människor mår bra av att tillbringa viss tid ensamma och det kan vara stärkande och ha en positiv effekt på hälsan. Den ofrivilliga ensamheten däremot är skadlig och kan i förlängningen leda till både psykisk och fysisk ohälsa, som exempelvis depression och smärta. Ofrivillig ensamhet ökar också risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens.

Inom VGR pågår ett arbete med att öka kunskapen om ensamhet, och med att ta fram verktyg för att hjälpa patienter som är ofrivilligt ensamma. Bland annat har broschyrer tagits fram som stöd till personal som i sitt yrke möter ensamma personer.

Söker vård för andra symptom

– En person som är ensam kanske söker vård för andra symtom än just upplevelsen av att vara ofrivilligt ensam. Vi arbetar för att hjälpa vårdpersonalen att hitta bakomliggande orsaker till olika symtom. I patientmöten vill vi att det ska vara lika naturligt att ställa frågor om ensamhet som det är att fråga om exempelvis rökning och alkohol, säger Agneta Eriksson.

Kampanjen om ofrivillig ensamhet pågår fram till sista november.

Text: Linna Jansson
vgrfokus@vgregion.se