Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Till höger smittskyddsläkare Petter Malmström.

Viktigt att vaccinera sig mot influensan i år

Efter två säsonger med lindrig influensa finns en farhåga att årets influensa blir mer intensiv.

– Det har varit två säsonger med lindrig influensa, då covid-19 har dominerat och vi har haft restriktioner. Därför finns det risk för en ökad smittspridning av influensa kommande säsong, säger Petter Malmström.

Den 8 november startar årets vaccinationer mot influensa. Vaccinationen är kostnadsfri för personer som är 65 år och äldre, gravida och personer som har en sjukdom som innebär ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa.

För de flesta som får influensa är sjukdomen ofarlig och övergående efter några dagars feber och värk i kroppen. Men personer i riskgrupp har större risk för att bli svårare sjuk och rekommenderas därför att vaccinera sig. I och med senaste årens pandemi, då covid-19 har dominerat, finns det risk att årets influensasäsong blir betydligt mer intensiv.

– Vaccination är det bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot influensa, säger Petter Malmström, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.

De första två veckorna prioriterar vårdcentralerna vaccination av personer i riskgrupp, samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och vård- och omsorgspersonal. De som inte tillhör de prioriterade grupperna kan vaccinera sig från och med den 21 november.

Viktigt med hög vaccinationstäckning

Det är viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer som riskerar att bli svårt sjuka. Petter Malmström betonar även vikten av att de som är i riskgrupp vaccinerar sig både mot influensa och covid-19.

– De som riskerar att bli svårt sjuka av influensa riskerar också att bli svårt sjuka i covid-19. Dessa vaccinationer kan oftast ges vid samma tillfälle, säger Petter Malmström.

Antivirala läkemedel viktigt komplement

Utöver vaccination är antivirala läkemedel en viktig del i hanteringen av influensa, både som profylax och behandling. Det används framför allt till personer i riskgrupp som löper ökad risk att bli allvarligt sjuk av influensa. Behandling kan ges oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

– Det viktigaste är att vaccinera sig mot influensa, men antivirala läkemedel är ett viktigt komplement för personer i riskgrupp. Med snabb insättning av antiviral behandling kan man få lindrigare sjukdom och minska tiden med symptom. Profylax kan förhindra insjuknande vid exposition för influensavirus, säger Petter Malmström.

Beprövat vaccin

Västra Götalandsregionen kommer, som de senaste åren, använda vaccinet Vaxigrip Tetra som innehåller fyra influensastammar. Det är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

– Efter vaccination kan symptom som svullnad och ömhet runt vaccinationsstället förekomma och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar, säger Petter Malmström.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förstärkt influensavaccin, Fluad Tetra, till personer som bor på särskilda boenden (SÄBO) eller på korttidsplats för äldre.

– I Västra Götaland kommer Fluad Tetra erbjudas till dessa grupper, säger Petter Malmström.

Text: Sophia Kristensson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även vaccination till:

  • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Läs även om influensan på 1177.se.