Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Arkivbild från en IVA-avdelning. Foto: Paul Björkman.

Covid-19 huvudorsak när smittade behöver sjukhusvård

En majoritet av de som vårdats på sjukhus i Västra Götalandsregionen med covid-19 har covid-19 som huvuddiagnos. Det visar statistik över den senaste tidens inneliggande. Ju äldre patienten är, desto vanligare är det att covid-19 är orsaken till att sjukhusvård behövs.

Marga Brisman

– Detta är ett tydligt tecken på att covid-19 fortfarande är en allvarlig sjukdom och att det är viktigt för alla, men framför allt de äldre, att ha ett gott vaccinskydd och skydda sig mot sjukdomen, säger Marga Brisman, regional pandemisamordnare, Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen (VGR) har under de senaste åren regelbundet rapporterat hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen. En vanlig fråga är om personen är inneliggande för att man är så sjuk i covid-19 att vård krävs, eller om personen vårdas på sjukhus av annan orsak och samtidigt har covid-19.

Västra Götalandsregionens avdelning för regional vårdanalys har tagit fram statistik över patienter som skrivs ut från VGR:s sjukhus. Och bland de utskrivna de tre senaste veckorna som varit covidsmittade hade i genomsnitt 57 procent covid-19 som huvuddiagnos. De övriga vårdades av främst andra orsaker men var också smittade med covid-19.

– Det har inte alltid sett ut så. Under första halvåret i år var det faktiskt något vanligare att covid-19 var bidiagnos än huvuddiagnos. Men under andra halvan av 2022 har det skett en liten förändring och det är nu vanligare att inlagda med covid-19 hade det som huvuddiagnos vid utskrivningstillfället, säger Andrea Dahl Sturedahl, statistiker på avdelningen Regional vårdanalys.

Slår hårdare mot äldre

Ju äldre patienterna är, desto vanligare är det att covid-19 är huvuddiagnosen. Under senaste tre veckorna var andelen utskrivna över 70 år som hade covid-19 som huvuddiagnos i genomsnitt 63 procent. Folkhälsomyndigheten har sedan lång tid rapporterat att covid-19 slår hårdast mot de äldsta. Därför rekommenderas också alla som är över 65 år en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, liksom personer under 65 år som har en eller flera riskfaktorer för allvarlig sjukdom.

– Det kanske är lätt att tro att covid-19 inte är så allvarlig längre. Av omsorg om såväl oss själva, som om de som råkar värst ut, måste vi ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att inte smitta andra. Håll dig hemma om du är sjuk och följ rekommendationerna om vaccination, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Under vecka 48 konstaterades 806 fall av covid-19 i Västra Götaland vilket är en tydlig ökning jämför med veckan dessförinnan då 462 fall konstaterades.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även:

Tydlig ökning av covid-19 i Västra Götaland

Allt fler vårdas med covid-19 på sjukhusen – tänk på detta