Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Edgar Gonzalez

Omfattande spridning av RS-virus – nya rekommendationer

Smittspridningen av RS-virus är nu omfattande i Västra Götaland liksom i övriga landet. Många barn behöver sjukhusvård på grund av andningssvårigheter i samband med RS-virusinfektion.

– RS-virus kan ge svår sjukdom och alla med små barn under sex månader behöver vara försiktiga, det gäller även deras syskon, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Situationen är mycket ansträngd i hela länet och VGR:s samtliga barnkliniker rapporterar att söktrycket är högt på grund av luftvägsinfektioner när nu även influensa och covid-19 ökar i samhället.

Barn ska om möjligt hållas hemma

Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. Barn som går i förskolan riskerar smittas av RS-virus där, och tar då med sig smittan hem. Små barn riskerar också att smittas på kalas och fester av dem som vill klappa och krama barnet.

Smittskydds rekommendationer

  • Undvik så långt det är möjligt att spädbarn träffar personer med förkylningssymtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Stanna hemma från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om du är sjuk med snuva och hosta.
  • Familjer med barn under sex månaders ålder rekommenderas att om möjligt låta äldre syskon stanna hemma från förskolan. Denna rekommendation gäller till och med den 8 januari (efter trettondehelgen), men kan förlängas beroende på smittläget.

– Spädbarn smittas ofta av sina äldre syskon, säger Thomas Wahlberg. För att minska risken för detta rekommenderar vi nu familjer med spädbarn att låta syskon stanna hemma från förskolan om det är möjligt och fungerar praktiskt.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se