Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Arkivbild. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg

Tydlig ökning av covid-19 i Västra Götaland

Covid-19 ökar i Västra Götaland. Under vecka 48 konstaterades 806 fall vilket är en tydlig ökning jämför med veckan dessförinnan då 462 fall konstaterades.

– Vi har sett en långsam ökning av covid-19 under hösten men senaste veckan har det tagit fart ordentligt och ökningen ser ut att fortsätta även denna vecka. Eftersom vi inte längre har någon bred provtagning kan vi även utgå från att det finns ett stort mörkertal, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Ökningen sker i alla delar av länet och återspeglas också av hur det ser ut på sjukhusen där antalet patienter som vårdas med covid-19 ökar. Under onsdagen vårdades 213 patienter med covid-19 varav sju inom intensivvården. Det är en ökning jämfört med i måndags då 183 patienter vårdades.

Stanna hemma om du är sjuk

Även influensa och RS-virusinfektioner ökar nu i samhället.

– Oavsett vilken av dessa luftvägsinfektioner det handlar om ska man stanna hemma om man är sjuk för att undvika att sprida smitta till andra, säger Thomas Wahlberg.

Alla över 65 år eller tillhör någon riskgrupp för allvarlig sjukdom och som inte tagit sin påfyllnadsdos under hösten rekommenderas att göra det.

Den som är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp för att bli allvarlig sjuk i influensa bör även passa på att vaccinera sig mot influensa om man ännu inte gjort det. Det går bra att vaccinera sig mot både covid-19 och influensa samtidigt.

– Det är särskilt viktigt att de mest utsatta skyddar sig och har ett uppdaterat vaccinationsskydd, säger Thomas Wahlberg.

På vårdcentralerna i Västra Götaland är det gratis att vaccinera sig mot influensa för den som tillhör en riskgrupp. För den som bara behöver vaccinera sig mot covid-19 finns tillgängliga vaccinatörer att hitta via samlingssidan på 1177.se.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se