Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

VGR går upp i förstärkningsläge

Västra Götalandsregionen (VGR) har fredagen den 30 december gått upp i regionalt förstärkningsläge. Detta för att kunna hantera den mycket höga belastningen på vården i stort och barnsjukvården i synnerhet med anledning av pågående smittspridning av RS-virus, influensa och covid-19.

Håkan Sandahl

– Det är mycket höga flöden av patienter till vår barnsjukvård på grund av RS-virus samtidigt som influensa och covid-19 påverkar vår bemanning. Det gör att läget för tillfället är och bedöms vara fortsatt mycket ansträngt inom sjukvården den närmsta tiden, säger Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Genom att gå upp i förstärkningsläge kan VGR snabbare koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och uthållighet i bemanningen.

VGR har aktiverat sin regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, vars uppgift är att säkerställa att de som behöver vård också får vård och att upprätthålla patientsäkerheten.

– Vi har personal som slitit hårt under lång tid och vi gör vårt bästa för att försöka värna deras ledigheter. Men i detta läge kan det bli nödvändigt att uppmana medarbetare att gå i tjänst eller utföra sina arbetsuppgifter på de avdelningar där behovet är som störst. Som organisation har VGR stora resurser och det gäller att vi nu använder dessa på absolut bästa sätt, säger Håkan Sandahl.

– VGR:s sjukvårdsförvaltningar har tagit höjd för att hantera nyårshelgen. Den regionala särskilda sjukvårdsledningens arbete är inriktat på att prioritera och fördela våra resurser inför kommande veckor och trettonhelgen, säger Håkan Sandahl.

Vad privatpersoner kan göra

Som privatperson kan man bidra genom att försöka skydda sig själv och andra mot vinterns smittor.

  • Är man sjuk med symtom på luftvägsinfektion som snuva, hosta och feber är uppmaningen att stanna hemma och undvika kontakt med andra för att inte fler ska smittas. Det gäller naturligtvis även om man har symptom på magsjuka
  • Var särskilt försiktig i kontakten med äldre personer och barn som är under sex månader.
  • Tvätta alltid händerna noga med tvål och varmt vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att du har tagit i föremål eller ytor som kan ha virus på sig.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger.
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 och influensa.
Thomas Wahlberg

– Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. Barn som går i förskolan riskerar smittas av RS-virus där, och tar då med sig smittan hem. Små barn riskerar också att smittas på kalas och fester av dem som vill klappa och krama barnet, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Sedan innan finns en rekommendation i Västra Götaland om att familjer med barn under sex månaders ålder rekommenderas att om möjligt låta äldre syskon stanna hemma från förskolan. Denna rekommendation gäller till och med den 8 januari men kan förlängas beroende på smittläget.

Läs mer om råden hos Folkhälsomyndigheten.

Den som ändå blir sjuk uppmanas att söka vård på rätt mottagning och av rätt vårdgivare.

– Med tanke på det höga trycket förstår vi att det kan vara svårt att komma fram till vården. Men sätt dig inte på akuten om inte behovet är akut, du riskerar att utsätta dig själv för ytterligare smitta och samtidigt förlängs väntetiden både för dig och andra, säger Håkan Sandahl.

Läs mer om att söka vård på 1177.se.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se