Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Det är fortsatt hög belastning på vården i VGR. Foto: Kent Eng

Fortsatt hög belastning på sjukvården i VGR

Belastningen på vården i Västra Götalandsregionen (VGR) är fortsatt hög, det gäller framför allt barnsjukvården. Sedan VGR gick upp i förstärkningsläge har läkare och sjuksköterskor från andra verksamheter inom regionen hjälpt till för att underlätta situationen, men den kommande helgen väntas bli tuff.

– Eftersom vi är i förstärkningsläge kan vi samarbeta inom VGR och mellan verksamheterna på ett annat sätt för att använda resurser och personal så bra som möjligt. Alla är väldigt stöttande och jobbar för varandra. Samtidigt vet vi att trettonhelgen brukar innebära hög belastning på vården, därför räknar vi med att det kommer att vara extra ansträngt den här helgen, säger regionchefläkare Marga Brisman.

Marga Brisman.

Den höga smittspridningen av RS-virus, influensa och covid-19 tillsammans med hög sjukfrånvaro gör att sjukvården är mycket hårt belastad för tillfället. I fredags gick VGR upp i förstärkningsläge, vilket är nivån över stabsläge. Genom att gå upp i förstärkningsläge kan VGR snabbare koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Hög belastning inom barnsjukvården

Det är framför allt inom barnsjukvården som belastningen är hög som en följd av spridningen av RS-virus. Här stöttar medarbetare med barnkompetens från öppenvården sjukhusförvaltningarna, det gäller både läkare och sjuksköterskor. Även inom vuxensjukvården har sjukhusförvaltningar omfördelat resurser.

– Vi har avstämningar varje dag och har bra koll på var behoven är störst, men det är viktigt att alla invånare följer de råd och rekommendationer som finns för att avlasta vården så mycket som möjligt, säger Marga Brisman.

Så jobbar VGR

 • VGR gick i fredags upp i förstärkningsläge vilket innebär att VGR snabbare kan koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.
 • VGR har aktiverat sin regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, vars uppgift är att säkerställa att de som behöver vård också får vård och att upprätthålla patientsäkerheten.
 • Närhälsan har utökat sina öppettider så att det ska vara lättare att söka vård på rätt ställe.
 • Eftersom väntetiden till 1177 kan vara lång har VGR nu fler kontaktvägar för sjukvårdsrådgivning om barn. Det går även att boka tider på vissa mottagningar.
 • Smittskydd Västra Götaland har förlängt sin rekommendation att om möjligt hålla barn hemma från förskolan om det finns ett syskon under sex månader i familjen. Rekommendationen gäller fram till den 22 januari.
 • Erbjudandet om 160 kronor extra i timmen för de medarbetare som tar extrapass har förlängts till 22 januari.
 • Olika insatser kan göras på respektive förvaltning.

Tänk på detta

Som privatperson kan du bidra genom att försöka skydda dig själv och andra mot vinterns smittor.

 • Är du sjuk med symtom på luftvägsinfektion som snuva, hosta och feber är uppmaningen att stanna hemma och undvika kontakt med andra för att inte fler ska smittas. Det gäller naturligtvis även om du har symptom på magsjuka.
 • Var särskilt försiktig i kontakten med äldre personer och barn som är under sex månader.
 • Tvätta alltid händerna noga med tvål och varmt vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att du har tagit i föremål eller ytor som kan ha virus på sig.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger.
 • Håll, om möjligt, barn hemma från förskolan om det finns ett syskon under sex månader i familjen.
 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 och influensa.

Den som ändå blir sjuk uppmanas att söka vård på rätt mottagning och av rätt vårdgivare. Du kan läsa mer på 1177.se.

Mer information

Du kan läsa mer om det regionala förstärkningsläget inom VGR här. Här hittar du också aktuell statistik för covid-19, samt länkar till 1177 och Smittskydd Västra Götaland.

Text: Ingrid Lord

vgrfokus@vgregion.se