Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Frågor om tillgänglighet och jämlikhet kommer att vara en stor del av mitt jobb”

Kring årsskiftet 2022/2023 frågar vi ett antal medarbetare inom Västra Götalandsregionen (VGR) vad de önskar sig av det nya året, sett till arbetslivet. I dag är det dags för Salam Kaskas, regionutvecklare på avdelningen för social hållbarhet.

Vad önskar du dig av ditt yrkesliv under 2023?

”Jag jobbar med ett uppdrag som heter livsvillkor, migration och hälsa. Det handlar om att säkerställa att personer med migrationsbakgrund får ta del av sjukvården – och andra insatser som vi genomför inom regional utveckling – på samma sätt som alla andra, sett ur ett jämlikhetsperspektiv. I det arbetet har jag dels varit verksam inom vaccinationssamordningen kring covid-19, dels arbetat med regionens flyktingmottagande. Jag har varit kopplad till den särskilda organisation som VGR startade med anledning av kriget i Ukraina.

Inom området vaccination har mitt jobb gått ut på att identifiera vilka höga trösklar vi har: hur uttrycker vi oss och vilka kanaler använder vi oss av? Hur når vi personer med utsatthet av något slag, som vi inte når i våra vanliga sjukvårdssystem men som vi behöver nå, så att de kan göra ett påläst val om de vill vaccinera sig? Det har även handlat om att genomföra särskilda insatser i områden där vi har sett att vi har en lägre vaccineringsgrad.

Arbetet i Ukrainaorganisationen har handlat mycket om att samverka med Migrationsverket, Göteborgs stad och Länsstyrelsen, och utgå ifrån de erfarenheter som gjordes under flyktingvågen 2015–2016 kring hur man möter människor på flykt. Det handlade också om olika insatser, till exempel att gå ut med information om vårt hälso- och sjukvårdssystem.

Under 2023 kommer jag att tillhöra hållbarhetsavdelningen, där kommer det att bli spännande arbete kopplat till våra mål för hållbarhet och hur vi ska integrera dem både internt och externt. Tillgänglighetsfrågor och jämlikhetsfrågor kommer att vara en stor del av mitt jobb.

Jag har en önskan om att få fortsätta jobba såsom jag har gjort de senaste två åren, att jobba brett över stabsgränser men också över myndighetsgränser, för att kunna fortsätta arbeta med komplexa frågor som vi behöver hantera.

Just nu går jag chefskandidatprogrammet, och jag hoppas att jag under 2023 kan få testa de kunskaper och tankar som har formats där – att faktiskt få prova på, att göra mer verkstad av det som hittills mest har varit teori.”


Salam Kaskas

Ålder: 40 år.
Titel: regionutvecklare på avdelningen för social hållbarhet, blivande hållbarhetsavdelningen, koncernkontoret på Västra Götalandsregionen.
Bor: Hisingen, arbetar Regionens hus i Göteborg.
Bakgrund: utbildad inom offentlig förvaltning.

Berättat för Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


LÄS OCKSÅ: