Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Om vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi göra grodhopp”

Kring årsskiftet 2022/2023 frågar vi ett antal medarbetare inom Västra Götalandsregionen (VGR) vad de önskar sig av det nya året, sett till arbetslivet. I dag är det dags för Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

Vad önskar du dig av ditt yrkesliv under 2023?

 

Jag önskar att alla medarbetare ska få möjlighet känna glädje i sitt jobb. Dit kan vi nå genom att vi lyckas flytta möjligheten att driva förändring till det lilla teamet, så nära medarbetare och patienter som möjligt. Det handlar om att patienterna och vi som jobbar i vården samskapar framtidens vård. Det gör man genom att ge förtroende och att lita på att lösningarna finns i det lilla teamet, nära patienten.

Boubou Hallberg. Bild: Pernilla Lundgren, Södra Älvsborgs sjukhus.

 

För att nå dit behöver vi också jobba med innovation. Då måste vi på alla nivåer utveckla vår förmåga att leda med innovation.

 

Om vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi göra grodhopp, och för det behövs innovation och omställning. En innovation är inte bara en teknisk pryl, det kan lika gärna vara ett arbetssätt som behöver förändras. Många gånger finns idéerna, men vi är inte tillräckligt bra på att fånga upp och genomföra nödvändig förändring. Det hämmar innovationskraften och på längre sikt glädjen att arbeta i vården.

En innovation inom vården kan vara att man som inom psykiatrin börjar med brukarstyrd inläggning, det vill säga att patienten själv får välja att den ska läggas in. Det är ett helt nytt sätt att tänka som förändrar hur slutenvården ser ut och fungerar. Ett annat exempel finns inom barnsjukvården, där det har visat sig att när man går tillbaka till kunskaper om icke-separation – att inte skilja barnet från mamman eller partnern – förkortas vårdtiderna. Det finns massor av sådana exempel på förändringar som har stor påverkan på systemet.

Ett område där det behövs mycket innovation är kedjan mellan kommun, primärvård och specialistvård, att få den sömlös. Det testar vi just nu i Södra Älvsborg inom ramen för Närvårdssamverkan.

Det handlar om att ta tillvara både medarbetarnas och patienternas innovationskraft. Ett bra sådant exempel är Kraftens hus, som handlar om social innovation. Det tillkom när patienter upplevde ett behov av stöd efter cancervård, genom ett samarbete mellan Chalmers och SÄS. Det blev så bra att det nu sprider sig till Göteborg och Stockholm. Det är också innovation.” 


Boubou Hallberg
Ålder: 55 år.
Titel: sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) samt ordförande i Klinisk ledning.
Bor: Göteborg, arbetar på SÄS (Borås och Skene).
Bakgrund: barnläkare, neonatolog och forskare.

Berättat för: Elin Widfeldt 
vgrfokus@vgregion.se


LÄS OCKSÅ: