Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Projektet vill ge stöd till kvinnor som riskerar djupa förlossningsskador”

Kring årsskiftet 2022/2023 frågar vi ett antal medarbetare inom Västra Götalandsregionen (VGR) vad de önskar sig av det nya året, sett till arbetslivet. I dag är det dags för Monique Danielsson, projektledare och innovationscoach på Innovationsplattformen.

Vad önskar du dig av ditt yrkesliv under 2023?

”På Innovationsplattformen jobbar vi med att främja utvecklingen av hälso-och sjukvård, i samverkan med akademin och life science.

Jag jobbar huvudsakligen med två olika områden, jag är både projektledare och innovationscoach på Innovationsplattformen. Jag är projektledare för ett projekt som heter MINA och står för ”Min artrosvård”. I det här projektet gör en forskargrupp en klinisk studie där tre olika behandlingsmetoder för patienter med artros i höft- och knäled ska utvärderas. Studien började för tre veckor sedan och ska pågå i tre år. Eftersom studien precis har börjat ska det bli spännande att se hur processen går.

Som innovationscoach stöttar jag olika projekt som har fått medel från Innovationsfonden. Det är regionala medel som Innovationsplattformen ger till projekt med innovativa idéer som ska vara till nytta för hälso- och sjukvården. Det ska vara något som saknas i dag, men där det finns ett behov. Om ansökan går igenom får projektet en coach tilldelad sig, som stöttar projektledaren och bland annat hjälper till med att knyta an till olika stödfunktioner. Det stöd vi ger beror på projektets behov.

Ett av projekten jag jobbar med vill ge stöd till kvinnor som riskerar att få djupa förlossningsskador. Där vill man hitta en arbetsmetod för att tidigt kunna identifiera kvinnor som har risk att få djupa förlossningsskador, att ge rätt resurser och behandling till de kvinnor som behöver det. Helt enkelt hitta riskerna i ett tidigt skede.

Det jag önskar mig under 2023 är att jag kommer att vara fortsatt nyfiken på lärandet, och utveckling av min yrkesmässiga kompetens. För mig är det viktigt att få fortsätta utvecklas, att utmanas, att känna att det inte alltid är helt enkelt – att det finns förväntningar men också en tilltro på mig som anställd. Allt det har jag fått på Innovationsplattformen, där jag har jobbat i ett år nu, och jag hoppas att den känslan fortsätter under nästa år.

I det stora hela hoppas jag att Innovationsplattformen fortsätter på det spår vi redan är på, att vi är en stark och självklar plattform för hela sjukvården, och att vi ses som ett kompetent, proffsigt stöd för dem som behöver.”


Monique Danielsson

Ålder: 48 år.
Titel: Projektledare och innovationscoach, Innovationsplattformen.
Bor: Göteborg. Arbetar på Medicinareberget.
Bakgrund: legitimerad fysioterapeut.

Berättat för Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


LÄS OCKSÅ: