Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Kelly Sikkema och VGR

Risk för ökad smittspridning i samband med skolstart

Smittspridningen i Västra Götaland av covid-19, influensa och RS-virus är fortfarande stor. I veckan återvänder många till skola och arbete, vilket riskerar att öka smittspridningen ytterligare. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland, understryker vikten av att följa de råd som finns.

De närmsta dagarna startar skolornas vårtermin och många återgår till arbetet. Det betyder att många träffas igen och att spridningen av vinterns smittor riskerar att öka.

– De allra flesta får bara lindriga symtom, men med en hög smittspridning i samhället kan även fler bli svårt sjuka och behöva uppsöka vården, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Stanna hemma om du är sjuk

Västra Götalandsregionen (VGR) befinner sig sedan den 30 december i förstärkningsläge på grund av den mycket höga belastningen på vården med anledning av pågående smittspridning av RS-virus, influensa och covid-19. När nu smittspridningen riskerar att öka är det därför extra viktigt att alla följer de råd och rekommendationer som finns.

– Om man har förkylningssymtom, feber eller magsjuka är uppmaningen att stanna hemma och undvika kontakt med andra. Det handlar både om att skydda sig själv, men också om att skydda andra och att minska belastningen på vården, säger Thomas Wahlberg.

Tänk på detta

 • Är du sjuk med symtom på luftvägsinfektion som snuva, hosta och feber är uppmaningen att stanna hemma och undvika kontakt med andra för att inte fler ska smittas. Det gäller även om du har symptom på magsjuka.
 • Var särskilt försiktig i kontakten med äldre personer och barn som är under sex månader.
 • Tvätta alltid händerna noga med tvål och varmt vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att du har tagit i föremål eller ytor som kan ha virus på sig.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger.
 • Håll, om möjligt, barn hemma från förskolan om det finns ett syskon under sex månader i familjen.
 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 och influensa.

Den som ändå blir sjuk och behöver vård uppmanas att söka vård på rätt mottagning och av rätt vårdgivare. Du kan läsa mer på 1177.se.

Så jobbar VGR

 • VGR gick 30 december upp i förstärkningsläge vilket innebär att VGR snabbare kan koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.
 • VGR har aktiverat sin regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, vars uppgift är att säkerställa att de som behöver vård också får vård och att upprätthålla patientsäkerheten.
 • Flera vård- och jourcentraler har utökat sina öppettider så att det ska vara lättare att söka vård på rätt ställe. Det gäller även privata vårdgivare.
 • VGR har fler kontaktvägar för sjukvårdsrådgivning om barn. Det går även att boka tider på vissa mottagningar. 1177 har också utökat med mer personal.
 • Smittskydd Västra Götaland har förlängt sin rekommendation att om möjligt hålla barn hemma från förskolan om det finns ett syskon under sex månader i familjen. Rekommendationen gäller fram till den 22 januari.
 • Erbjudandet om 160 kronor extra i timmen för de medarbetare som tar extrapass har förlängts till 22 januari.
 • Olika insatser kan göras på respektive förvaltning.

Mer information

Du kan läsa mer om det regionala förstärkningsläget inom VGR här. Här hittar du också aktuell statistik för covid-19, samt länkar till 1177 och Smittskydd Västra Götaland.

Text: Ingrid Lord
vgrfokus@vgregion.se