Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

RS-smittan fortsätter – rekommendationen att hålla barn hemma förlängs

Spridningen av RS-virus är på en fortsatt hög nivå i Västra Götaland och många barn behöver sjukhusvård. För att skydda de allra yngsta förlänger Smittskydd Västra Götaland rekommendationen om att om möjligt hålla barn hemma från förskolan om det finns ett syskon under sex månader i familjen.

Smittspridningen i samhället fortsätter, med många olika luftvägsvirus som influensa och covid-19 och även RS-virus.

Den 13 december gick Smittskydd Västra Götaland ut med ett antal rekommendationer för att skydda barn mot RS-virus. En av dem bestod i att familjer med barn under sex månader rekommenderades att om möjligt hålla äldre syskon hemma från förskolan.

Rekommendationen skulle preliminärt gälla till och med den 8 januari. Nu förlängs perioden i ytterligare två veckor, och gäller därmed fram till den 22 januari.

– Det är viktigt att skydda de små barnen. Det är mycket smittspridning i samhället nu och vi får försöka skydda de sköraste så gott det går, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Kan få andningssvårigheter

Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. De kan få andningssvårigheter och behöva sjukhusvård.

Thomas Wahlberg

Spridningen av RS har varit intensiv i Västra Götaland under december, och det är inte över än. Barn som går i förskolan och träffar många andra barn riskerar smittas av RS-virus där, och tar då med sig smittan hem.

– Föräldrar med små barn under sex månader behöver vara försiktiga. Att vi förlänger rekommendationen är ett sätt att minska risken för att få in smittan i familjen, säger Thomas Wahlberg.

Sjukvården hårt belastad

Även de andra rekommendationerna gäller fortsatt:

  • Undvik så långt det är möjligt att spädbarn träffar personer med förkylningssymtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Stanna hemma från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om du är sjuk med snuva och hosta.

Den höga smittspridningen i samhället gör att sjukvården är mycket hårt belastad för tillfället. I fredags gick Västra Götalandsregionen upp i förstärkningsläge, vilket är nivån över stabsläge.

Genom att gå upp i förstärkningsläge kan VGR snabbare koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se