Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Vi ska förbättra olika digitala plattformar för patienter och vårdgivare”

Kring årsskiftet 2022/2023 frågar vi ett antal medarbetare inom Västra Götalandsregionen (VGR) vad de önskar sig av det nya året, sett till arbetslivet. I dag är det dags för Anna Skogsberg, UX-designer.

Vad önskar du dig av ditt yrkesliv under 2023?

”Jag jobbar som UX-designer på enheten för design och användarupplevelse. Vi ska förbättra olika digitala plattformar för både patienter och vårdgivare, och arbetar även för att tillgängligheten ska bli bättre för funktionsnedsatta. Som offentlig sektor har vi vissa krav på oss inom tillgänglighet som vi måste uppfylla, så att även personer med funktionsnedsättningar kan ta till sig och använda informationen vi har publicerat.

Jag jobbar i Patientportalen, med både vårdgränssnittet och med appen Vård och hälsa. Vi håller nu på att planera för våra första användartester, en ny egenmonitorering har precis gått live och nu ska vi testa det på patienter och vårdgivare för att identifiera var och varför de stöter på problem i den nya lösningen.

Framöver vill jag fortsätta jobba med Patientportalen, där jag hoppas att vi ska kunna höja användbarheten både för patienten och vårdgivaren. På sikt hoppas jag också kunna öka kunskapen om användardriven design och användarbarhet hos både VGR och leverantören. I dag har vi en del brister inom både användbarheten och tillgängligheten inom Patientportalen, så vi har en del förbättringar att genomföra. Vissa flöden är inte logiska och användarna förstår inte alltid var man kan trycka för att komma vidare.

Den enhet jag jobbar på är ny, och vi försöker jobba mycket utifrån organisationens och användarnas behov. Om någon kommer och säger ”vi behöver en app!” vill vi att man först funderar på behoven till varför de vill ha en app. Kanske är det bättre med en helt annan lösning.

Själv skulle jag vilja utveckla mig mer inom just tillgänglighet. Jag har bara jobbat fyra månader inom Västra Götalandsregionen, och det är mycket nytt för mig kring de lagkrav som vi omfattas av som jag skulle behöva lära mig mer om.

De här fyra månaderna har varit fantastiskt roliga och lärorika, och jag hoppas att 2023 blir lika roligt och utmanande!


Anna Skogsberg

Ålder: 47 år.
Titel: UX-designer på enheten för design och användarupplevelse, koncernstab digitalisering.
Bor: Kållered, arbetar i Regionens hus i Göteborg.
Bakgrund: har alltid varit UX-designer, har tidigare varit konsult.

Berättat för Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se


LÄS OCKSÅ: