Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Charles Deluvio

Digitala vårdmöten stöttar gravida som snart ska föda

Som första sjukhus i Västra Götalandsregionen, och troligtvis i hela landet, erbjuder NU-sjukvården videomöten med barnmorska för gravida kvinnor som befinner sig i förlossningens första fas, latensfasen. Förhoppningen är att projektet från Norra Älvsborgs Länssjukhus ska sprida sig i regionen.

Den svenska förlossningsvården bygger på att den gravida stannar hemma under latensfasen. Det är ofta då de första värkarna kommer, och de kan vara mycket smärtsamma. Detta kan vara svårt för kvinnan att hantera, och hon kan börja fundera på om hon kanske bör bege sig till förlossningen.

– Det kan vara svårt att veta när det är dags att söka vård och många gravida besöker förlossningen flera gånger innan det är dags att föda, säger Viola Nyman, barnmorska, filosofie doktor och ansvarig för pilotprojektet på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) där videomöten i latensfasen nu testas.

Viola Nyman. Bild: Jenny Sjöholm

– Att erbjuda videosamtal kontinuerligt kan skapa trygghet och minska behovet av att åka, ibland långväga, till sjukhuset för rådgivning och stöd.

Lindrar oro

Projektet innebär att kvinnorna får tillgång till stöd under de sista veckorna av graviditeten. Förutom att kvinnan kan lindra sin oro och slipper onödiga resor, kan hon få hjälp att bedöma när det är dags att åka in till förlossningen.

– Undersökningar av videosamtal har visat att det är lättare för barnmorskan att göra en bedömning när man ser den gravida kvinnan. Man får en mer komplett bild med videosamtal jämfört med när man bara pratar i telefon.

Videosamtalen kan handla om precis vad som helst – alltifrån att kvinnan undrar hur tätt det ska vara mellan värkarna innan hon ska åka in, till att hon vill prata om sin oro eller farhågor.

– Det här är en ny vårdform som vi vet att kvinnor vill ha. Vi vet också från vårt privatliv att samtal är uppskattat under de där jobbiga dagarna eller timmarna innan det är dags – vi är många barnmorskor som har haft samtal med släktingar, vänner eller vänners barn utanför arbetstid.

Vinst även för barnmorskorna

Sex barnmorskor arbetar i projektet: av dessa är tre pensionerade, en är föräldraledig och två arbetar både på förlossningen och barnmorskemottagningen. Att arbetet inte är fysiskt tungt och dessutom går att utföra hemifrån gör att fler och andra barnmorskor än de som jobbar på förlossningen kan jobba med att besvara videosamtalen.

– Jag vet att även barnmorskorna är intresserade av det här projektet, för det blir ett annat sätt att jobba. Det går att jobba längre innan pensionering och efter pensionering, och det går att jobba även om man periodvis inte fysiskt kan arbeta på förlossningen.

Men den stora vinsten som Viola Nyman ser med videosamtalen är att kvinnorna kan känna en större trygghet när de går hemma och väntar den allra sista perioden inför förlossningen.

– I dag kan det vara svårt att få komma in på förlossningen när man vill, då behövs det ett alternativ. Vi vet också att det finns en ökande psykisk ohälsa bland unga, det finns jättemycket oro och ångest. Om man kan hjälpa dem på vägen, både den gravida och partnern, betyder det mycket.

Fler sjukhus visar intresse

Viola Nyman har sökt och fått regionala medel för projektet, som pågår mellan februari och maj i år. Förhoppningen är att det sedan ska bli ett större forskningsprojekt, och även sprida sig till de andra sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

– Nu utgår vi ifrån NÄL i Trollhättan, men SÄS i Borås, SKAS i Skövde och Sahlgrenska i Göteborg visar intresse för projektet. Den metod vi har jobbat fram kan användas på precis samma sätt av andra enheter. Om vi får medel att fortsätta när det här projektet är slut är tanken att det ska bli en större studie, med ett större material och att vi även ska kunna titta på effekterna.

”Bra för både patient och personal”

Karin Looström Muth. Bild: José Lagunas Vargas

Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen, ser fram emot att följa hur det går för projektet.

– Det här är ett exempel på hur vi inom vården kan använda digitala verktyg på ett sätt som är bra för både patient och personal, säger hon.

Text: Elin Widfeldt & Jenny Sjöholm
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Videosamtalen sker via appen Mitt vårdmöte. Där kan kvinnorna i projektet få stöd vid fyra fasta tillfällen varje dag: klockan 8–9, 13–14, 18–19 och 23–24 under de sista veckorna av graviditeten.

De kvinnor som kan delta i studien är förstagångs- och omföderskor över 18 år som är i graviditetsvecka 37+0 till 40+6 och som har en normal graviditet. Projektet pågår just nu vid NÄL och startade den 1 februari.