Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Material som kommit fram till Kiev. Foto: Human Bridge

Ett år av bistånd till krigets Ukraina

Första lastbilen med sjukvårdsmaterial från Västra Götalandsregionen gick redan dagen efter krigets utbrott. Sedan dess har över 40 transporter nått hälso-och sjukvården i olika städer i Ukraina och grannländerna Rumänien och Moldavien.

Den 24 februari 2022 så angrep Ryssland Ukraina. Krig i Europa, i Sveriges närområde, blev en ny verklighet för Västra Götalandsregionen att förhålla sig till. Hur kommer kriget påverka vår region? Vad kan vi göra för att stödja Ukraina? Många frågor sökte svar.

Särskild Organisation för Ukraina upprättades snabbt i VGR. Där har bistånd och stöd till Ukraina via Sahlgrenska International Care varit en viktig del.

Så når VGR fram i Ukraina

Ukraina är ett av flera länder i Östeuropa, Balkan och Afrika där biståndsorganisationer som Västra Götalandsregionen samarbetar med kontinuerligt genomfört biståndsinsatser. Förutom våra fasta samarbetspartners, Human Bridge och Agape Foundation, så har VGR under året stöttat ytterligare initiativ genom Help Ukraine Gothenburg (HUG) och Kristna Läkare och medicinstuderande (KLM).

Anders Lygdman

– En av våra samarbetspartners har jobbat i Ukraina i många år och andra hade kontakter in landet som dem kunde bygga på. Detta såg vi som mycket viktigt – att vara säkra på att våra donationer matchade behoven på plats och nådde ända fram, säger Anders Lygdman, ansvarig internationellt materialbistånd, Sahlgrenska International Care.

Redan den 25 februari kunde Västra Götalandsregionen skicka sjukvårdsmaterial och tack vare lokala partners se till att det nådde ut till sjukhus, rehabcenter, äldreboenden och organisationer som bistår äldre i deras hem. Sedan dess har VGR bidragit till över 40 transporter med allt från mer avancerad sjukvårdsutrustning som respirator och ultraljud till sjukhussängar, hjälpmedel och förbrukningsmaterial. För första gången någonsin, skänktes även ett reservaggregat som kunde levereras under vintern.

I Ukraina har invånare i bland annat Kiev, Rivne, Krasnodar, Kharkiv, Odessa samt Uzhhhorod och Slovenche tagit del av bistånd från Västra Götalandsregionen. Bland annat genom Ukrainas största barnsjukhus, OHMADYT – National Specialized Children’s Hospital i Kiev och universitetssjukhuset Mechmikov Hospital i Dnipropetrovsk Oblast.  Stödet har även nått ukrainska flyktingar i kringliggande länder i Rumänien och Moldavien.

– I december besökte Sahlgrenska International Care Rumänien och kunde se resultatet av det arbete som gjorts för Ukrainska flyktingar där. I Bukarest träffade vi platsansvarig för UNHCR på RomExpo som är knutpunkten för ukrainska flyktingar i landet, där de får hjälp och stöd inom en rad områden. Vi fick då en inblick i hur deras samarbete med Motivation, en lokal organisation som förmedlar hjälpmedel från VGR i Rumänien, har hjälpt de lösa en lucka i flyktingmottagandet och gjort det möjligt att direkt förse personer med funktionsvariationer med hjälpmedel, säger Anders.

Ett tält visas upp i Rumänien.

Markant ökning av donationer

Engagemanget och viljan att stödja Ukraina var väldigt stor och under de första månaderna noterades en markant ökning i donationerna av sjukvårdsutrustning från förvaltningar runt om i VGR.

– Nästan direkt efter krigsutbrottet började medarbetare i VGR att höra av sig och vi såg en stor ökning i donationerna till biståndet från våra förvaltningar. I synnerhet förbrukningsmaterial för olika typer av akutvård kom in och under 2022 har drygt 100 pallar donerats. Under mina år som ansvarig för det internationella materialbiståndet har jag aldrig varit med om något liknande.

– Samtidigt fick vi många förfrågningar om att donera, både från företag och privatpersoner. Många av dessa kunde vi koppla ihop med svenska organisationer med direkta och bra kontakter in i Ukraina. säger Anders Lygdman.

Text: Paulina Sarbinowska
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Samarbetet med bra biståndsorganisationer är avgörande för att biståndet ska nå fram till platser där det behövs som mest. Här följer en sammanfattning av biståndsinsatser som våra samarbetspartner genomfört i Ukraina tillsammans med VGR.

Kristna läkare och medicinare i Sverige (KLM)

KLM har ett samarbete med den ukrainska organisationen Christian Medical Association (CMA) och har skickat över 60 pallar förbrukningsmaterial och annan sjukhusutrustning som kirurgiska instrument och blodkylar till deras distributionscentral i Lviv. Därifrån fördelas materialet ut till olika vårdinrättningar runt om i Ukraina.

Agape

Agape har genomfört transporter i samarbete med den rumänska organisationen Motivation till hjälp för det territoriella försvaret runt staden Bolehiv i södra Ukraina. Tidigt i maj 2022 finansierade VGR en transport via Agape som innehöll artiklar från VGR som bandage, mediciner, plåster, näringsdryck, handskar och visir och även sjukhussängar, rullatorer och rullstolar. Man har även stöttat flyktingar runt gränsstaden Sirte med matpaket, hygienartiklar och olika hjälpmedel.

Help Ukraine Gothenburg (HUG)

Help Ukraine Gothenburg har ett brett samarbete med många partners i Västra Götaland och goda kontakter in i Ukraina. VGR gjorde under 2022 tre specialdonationer med medicinsk-teknisk utrustning. Exempel är 18 diatermiapparater, 1 kärlförslutningsapparat, 16 infusionspumpar, 4 övervakningsutrustningar, 6 dialysapparater och 3 syrgaskoncentratorer. Dessa donationer gick i huvudsak till OHMADYT – national specialized childrens hospital i Kiev och till Mechmikov hospital i Dnipropetrovsk Oblast. VGR bidrog också med förbrukningsmaterial som donerades till både region och distriktssjukhus i bla Krasnodar, Kharkiv och Odessa.  Kiev, Rivne, Uzhhhorod och Slovenche

Human Bridge

Human Bridge har sedan krigsutbrottet sänt över 30 transporter till Ukraina och 3 till Moldavien. Organisationen har jobbat med lokala partners i Ukraina i över tjugo år och har goda kontakter och vägar in till bla annat Kiev, Rivne, Uzhhhorod och Slovenche. Human Bridge hämtar regelbundet överskottsmaterial hos oss i VGR för sina transporter. För Ukraina har VGR bidragit med bla 4 ultraljud, 2 kuvöser, ett reservkraftsaggregat, en respirator, ett hundratal sjukhussängar och undersökningsbritsar samt förbrukningsmaterial.