Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Det varit en positiv erfarenhet att anställa Mar, hen är fokuserad på att lära sig språket och har en hög arbetsmotivation", säger Tuuli Saari, sektionschef inom ortopedin (till vänster). Bild: Johanna Ewald St Michaels.

”Jag vill gärna stanna i Sverige och arbeta som läkare”

Under det gångna året har ett tjugotal läkare, sjuksköterskor och biologer börjat jobba på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. En av dem är Mar Chernysh som precis hade fått sin läkarlegitimation strax innan hen flydde till Sverige.

Mar Chernysh, läkare från Lviv i västra Ukraina, har inte tid att ta det lugnt. Hens vakna tid består av heltidsarbete i protesteamet inom Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hen läser svenska och förbereder sig inför kunskapsprovet för svensk läkarlegitimation.

– Jag är väldigt pressad, men hårt arbete lönar sig, säger hen med ett leende.

Mar Chernysh kommer ursprungligen från Odessa, men studerade medicin på universitetet i Lviv, ett av landets mest framstående universitet. Strax innan Rysslands utökade invasion av Ukraina fick Mar sin ukrainska läkarlegitimation, och strax efter flydde hen till Sverige.

– Det känns tungt med årsdagen. Det är en märklig känsla att bo i mitten av Europa i början av 2000-talet, och så händer något sådant här. Jag hade dock besökt Sverige innan kriget, och tyckte mycket om landet då. Nu känns det naturligt för mig att vara här, jag trivs med människornas personlighet. Detta är mitt ”second home”!

Utför underläkaruppgifter under handledning

– Nu har jag allt fokus på att få en svensk läkarlegitimation, förhoppningsvis inom två år, men det är mycket arbete som krävs för detta. Det är extra svårt på grund av språket. Ibland känner jag mig som ett spädbarn, att jag måste lära mig allt från grunden igen. Det tar mycket mental energi när man inte riktigt känner till rutinerna på jobbet och det är svårt att hitta rätt ord. Ibland kan jag inte ens det engelska ordet. Men jag kämpar på, säger Mar Chernysh.

Tuuli Saari är sektionschef inom Verksamhet Ortopedi, och hon anställde Mar Chernysh i oktober 2022.

– Mar har superkoll och är väldigt duktig. Samtidigt är hen en ödmjuk person och är uppskattad av alla, säger Tuuli. Jag tycker att det har varit en positiv erfarenhet att anställa Mar, hen är fokuserad på att lära sig språket och har en hög arbetsmotivation.

Redan under de första veckorna fick Mar Chernysh delta på operation, och under ett par månader gick hen bredvid läkare på vårdavdelning. Idag utför hen underläkaruppgifter under handledning på avdelning, skriver ut patienter, skriver remisser, dikterar slutanteckningar, och deltar i ronder.

– Jag är mycket tacksam för Tuuli, hon såg potentialen i mig och gav mig en chans. Nu känner jag att jag måste visa framfötterna. Jag vill gärna stanna här i Sverige och arbeta som läkare. Jag tror att jag kan ge mycket när jag har lärt mig mer. Nu medverkar jag bland annat som läkarassistent på operationer. Jag lär mig väldigt mycket av de andra i operationslaget under operationerna. Det är en bra arbetsmiljö här, alla kollegor är snälla mot mig och mot varandra, säger Mar.

Ett tjugotal har anställts

I samband med att kriget eskalerade i Ukraina den 24 februari 2021 så började ukrainska krigsflyktingar med sjukvårdsutbildning att söka sig till Sverige och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhusets enhet ”HR Welcome Services”, som arbetar med rekryteringar av utlandsutbildade specialistläkare och sjuksköterskor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har i samarbete med organisationen #CareConnectWithUkraine matchat de ukrainska flyktingarnas kompetens mot sjukhusets chefer och verksamheter.  Man har satt ihop introduktionsdagar till svensk sjukvård och Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet och anordnat nivågruppsindelade språkkurser centralt finansierade av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Men man har också bjudit in till sociala aktiviteter som till exempel introduktion till svensk kultur och arbetskultur och julfest med Göteborgs Luciakör. Den ukrainska gruppen har också fått fira traditionell svensk midsommar.

Hittills har ett tjugotal läkare, sjuksköterskor och biologer från Ukraina fått anställning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

– Jag har precis fått ta del av de första utvärderingarna som vi har gjort med både våra ukrainska medarbetare och deras chefer, och det är mycket glädjande läsning. Ukrainarna har blivit väl omhändertagna ute i verksamheterna, utvecklat sina språkkunskaper och har fått visa och bidra med sin kompetens. Samtliga har dessutom fått förlängt sina anställningar, säger Paola Sievers, HR-specialist och projektledare på HR Welcome Services.

– Cheferna är också väldigt positiva och menar att det har gått över förväntan. En chef lyfter till exempel att det har varit en stor tillgång att ha en ukrainsk läkare på avdelningen då man vårdar en evakuerad ukrainsk patient med krigsskador hos dem. För mig och mina kollegor har det känts väldigt angeläget att stötta dessa individer som har fått sina mänskliga rättigheter så brutalt kränkta.