Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

VGR:s bokslut: Positivt resultat ger nödvändig förstärkning

Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett positivt resultat på 1 591 miljoner kronor för 2022. Det ger en nödvändig förstärkning av ekonomin inför tuffare tider. Året präglades av pandemins effekter och osäkerheter i omvärlden.

– Resultatet är starkt. Vi behöver stabila ekonomiska förutsättningar när vi nu går in i mer utmanande tider. Resultatet innebär att vi på koncernövergripande nivå kan underbudgetera för 2023 så att verksamheterna får rimliga förutsättningar att hålla sin ekonomi i balans, säger Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen.

2022 har präglats av en osäkerhet i ekonomin med stigande räntor, kraftig inflation och höga energipriser samtidigt som börsen har gått ned. Pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har medfört ytterligare påfrestningar.

För VGR:s del innebär det bland annat att finansiella placeringar på börsen, som tidigare varit gynnsamma, tappat i värde under 2022. Den höga inflationen innebär att pensionsavsättningarna ökar, likaså kostnaderna för trafik och byggnation.

– Det som balanserar detta är högre skatteintäkter, riktade statsbidrag för dels pandemihantering och dels för att öka tillgängligheten i vården. Ett ökat resande i kollektivtrafiken har också medfört högre biljettintäkter, säger Håkan Sandahl.

Tufft inom hälso- och sjukvården

Året har inneburit omfattande utmaningar för delar av hälso- och sjukvården. Det gäller semesterplanering, bemanning, rekrytering och öppethållande av vårdplatser. Pandemiåtgärderna fortsatte under året och sjukfrånvaron har varit hög. Ett högt inflöde av patienter har periodvis inneburit överbeläggningar.

Håkan Sandahl

– Medarbetarna har gjort fantastiska insatser under de ansträngda förhållanden som rått. Vi har utöver att arbeta med de akuta frågorna fortsatt arbetet med att minska vårdköerna och ser en positiv utveckling i vissa delar. Tillgängligheten till operation och till BUP har förbättrats, men vi behöver också förbättra oss vad gäller tid till förstabesök, säger Håkan Sandahl.

Återhämtning i kultur och resande

Kollektivtrafiken fortsätter att återhämta sig och resandet ökade med 30 procent under 2022, men är fortfarande inte uppe i samma nivå som innan pandemin. Även kulturen påverkades negativt under pandemin med lägre publiksiffror och förändrade konsumtionsmönster, men även där syns en återhämtning.

– Kulturen har haft det kämpigt under pandemin, därför är det oerhört glädjande att Film i Väst, Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan alla tilldelats prestigefyllda priser och nomineringar under året, säger Håkan Sandahl.

Arbetsmarknad och etableringar 

Den västsvenska ekonomin klarade sig relativt väl under 2022. De senaste två åren har antalet arbetslösa sjunkit från runt 75 000 till att ha stabiliserat sig runt 50 000. VGR har varit djupt involverade i förberedelserna för batterifabriker i Göteborg och Mariestad, vilket förväntas ge många nya arbetstillfällen.

Om du blickar framåt inför 2023 – vilka möjligheter ser du? 

– Vi har bra strategier på plats inom våra huvuduppdrag och är överens om riktningen framåt. Nära vård, hälsofrämjande arbete och digitala satsningar är exempel på det. Liksom de kraftsamlingar vi och kommunerna är överens om för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle: hållbar utveckling inom elektrifiering, fullföljda studier, cirkulära affärsmodeller och digitalisering.

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se

Läs mer: