Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Primärvården har haft en central roll under pandemin och för Monica Radeberg har det handlat om att hålla ihop helheten för Närhälsan. Foto: privat

”En resa ingen visste hur den skulle sluta”

Söndagen 8 mars 2020 blev Monica Radeberg blev uppringd och kallad till ett möte om material och skyddsutrustning. Från den stunden var det fullt fokus på covid-19 under flera år framåt för henne. Som samordnande chefläkare i Närhälsan och chef för Närhälsans chefläkaravdelning har mycket av arbetet handlat om att hålla ihop helheten för Närhälsan.

– Positivt är att samverkan överlag har fungerat bra i regionen och även med kommunerna på olika nivåer. Jag tycker också att vår interna samverkan i Närhälsan överlag har varit bra. Vi startade med digitala informationsmöten till alla chefer för att försöka hålla ihop det höga informationsflödet. För egen del upplevde jag att dessa möten som bra med möjlighet att ställa frågor direkt, säger Monica Radeberg.

Finns det någon särskild händelse/tidpunkt som du tänker extra mycket på?

– Ja, förutom dom första fallen som rapporterades nationellt och sedan i vår egen region så är det för egen del 8 mars 2020, en söndag, när jag vid lunchtid blev uppringd och kallad till ett möte någon timme senare med NU-sjukvården. Det handlade om material/skyddsutrustning och efter det var det fullt fokus på covid-19 några år framåt. Efteråt har jag tänkt på den stunden som starten på en resa som jag inte visste hur den skulle sluta, men det visste ju ingen av oss.

– När det gäller Närhälsan så är det många händelser under dom här åren men en som jag minns särskilt är starten av den allmänna provtagningen för covid-19. Beslutet om start av provtagning kom en fredag i slutet av maj 2020, efter helgen hade våra verksamheter riggat organisationen för detta. Jag tror det är svårt att föreställa sig nu i efterhand hur mycket arbete detta innebar för våra verksamheter. Och sedan kom starten av vaccinationerna december 2020 och som fortgår och där primärvården är dom som vaccinerat den största delen av invånarna.

På frågan om vilka lärdomar som Monica tar med från pandemin för framtiden listar hon tre punkter.

  • Vikten av samverkan på alla nivåer, att alla tar ansvar för helheten. Att ha en tydlig organisation med tydliga funktioner och mandat.
  • Tydlig struktur för övergripande regional kommunikation till vårdgivare och invånare – och i vilken ordning informationen ges – att ge information först till vårdgivarna om eventuella förändringar i arbetet /uppdrag.
  • Även vikten av tydlig kommunikation internt i organisationen – framför allt när informationsflödet är högt med ny information flera gånger dagligen eller i veckan.

– Jag är glad och stolt över att få vara en del av Närhälsan och det fantastiska arbete som alla chefer och medarbetare tålmodigt orkat genomföra under pandemin, det är dom som skall uppmärksammas, säger Monica Radeberg avslutningsvis.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

I slutet av mars 2023 lämnar Västra Götalandsregionen den särskilda covid-19-organisation som varit aktiv i över tre år för att hantera pandemin. Med anledning av detta har VGRfokus intervjuat flera företrädare som haft centrala roller under pandemiarbetet.

Läs övriga texter här:

Åtta röster om tre år med pandemin

Tre år med pandemin – röster från stormens öga