Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Andreas Kron

Från 1 mars – nya rekommendationer kring vaccination mot covid-19

Idag, 1 mars, börjar de nya rekommendationerna för vaccination mot covid-19 att gälla. Personer som är 50 år eller äldre eller tillhör vissa riskgrupper rekommenderas att fortsätta vaccinera sig mot covid-19 utifrån vissa intervall.

Marga Brisman.

– Vi har sedan starten gett över fyra miljoner doser vaccin mot covid-19 i Västra Götaland och kunnat hindra många fall av allvarlig sjukdom och död. Det här skyddet mot sjukdomen som vi byggt upp i samhället behöver vi jobba på att behålla, säger Marga Brisman, pandemisamordnare för Västra Götalandsregionen.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ett bra skydd mot covid-19 hos så gott som alla personer i Sverige. Bland barn och unga vuxna har skyddet byggts upp främst genom en eller flera covid-19-infektioner. Hos äldre finns ett skydd både genom infektion och vaccination.

De nya rekommendationerna

De rekommendationer som nu ges för vaccination finns att läsa i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Här nedan är de i förkortad form.

  • Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.
  • Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24.
  • Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24.

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023. Tre doser grundvaccination kommer dock att finnas tillgänglig för åldersgruppen. Det kommer också finnas en dos tillgänglig för dem som redan har en grundvaccination. Doserna kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp och kommer finnas tillgängliga under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Här vaccinerar du dig

På Västra Götalandsregionens hemsida listas precis som tidigare de mottagningar som ger vaccin mot covid-19. Det är fortsatt kostnadsfritt att vaccinera sig och många mottagningar erbjuder drop-in.

– Det är viktigt att äldre och vissa andra grupper ser till att ha ett uppdaterat skydd mot covid-19 och jag uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Marga Brisman.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se