Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Solceller på taket av Regionens hus Göteborg. Bild: Maria Västlund

Resultat över förväntan i Västra Götalandsregionens energibokslut

Solceller, utbytta hissar och avstängda apparater. När Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar sitt energibokslut för 2022 syns ett resultat över förväntan.

– Vi sticker ut i Sverige med vårt energiarbete och flera regioner hör av sig och visar intresse för vårt resultat, säger energistrateg Cajsa Lindström.

I Västra Götalandsregionen bedrivs sedan många år ett ambitiöst och systematiskt energieffektiviseringsarbete. Enligt VGR:s miljömål ska till exempel energianvändningen för fastigheter halveras till år 2030.

När förra årets siffror nu är sammanställda visar det sig att resultatet är över förväntan: regionen använder årligen 157 kWh per kvadratmeter, vilket är sex enheter under måltalet för 2022.

– Nycklarna är att vi har tydliga och väl förankrade mål, strategier och ekonomiska medel för att jobba med frågan, säger Cajsa Lindström, energistrateg i förvaltningen Fastighet, stöd och service.

Tydliga strategier för halveringsmålet

VGR investerar cirka 150 miljoner kronor årligen i energibesparande åtgärder och ställer mycket höga miljö- och energikrav när nya fastigheter byggs, både vad gäller utformning och teknik. Det handlar bland annat om satsningar på solceller i nya och befintliga byggnader samt byten av fönster och ventilationssystem.

– Våra fastigheter och lokaler är energikrävande. Det är en stor utmaning att genomföra projekt i lokaler där det till exempel pågår vårdverksamhet. Vi har ett gott samarbete med vården och har dedikerade medarbetare som arbetar heltid med att energioptimera våra system, säger Cajsa Lindström.

Driftoptimering pressar ned energianvändningen

John Wallander arbetar som energioptimerare för Östra sjukhuset där det hela tiden pågår ett arbete med anpassning av systemen för att skapa de bästa förutsättningarna för energibesparing. I det nya barnsjukhuset handlar det om att driftoptimera fastigheten efter verkliga förhållanden. I de äldre byggnaderna kan det handla om att byta ut exempelvis ventilationsaggregat och hissar.

– Vi har hela tiden arbetat mot halveringsmålet med tydliga mål och strategier. Vi bevakar, optimerar system och hittar ständigt nya saker att göra för att pressa ned energianvändningen ytterligare, säger John Wallander.

Beteendeförändringar ger resultat

I VGR pågår även ett arbete med energismarta arbetssätt och beteendeförändringar. Hos Folktandvården i Falköping drivs sedan länge ett energismart arbete med goda resultat.

Med miljöombud, engagerad personal och gott samarbete med driftpersonal i VGR är det en kort väg för att snabbt få till energibesparande åtgärder.

– Vi har fått till flera nya system som sparar energi i lokalerna, som till exempel rörelsevakter. Vi har även jobbat med våra egna beteenden och vanor genom återbruk av utrustning. Apparater stängs av när de inte används och utrustning laddas nattetid, säger miljöombudet Anna Green och Sara Laakso, klinikchef för Folktandvården i Falköping.

Text: Linnea Jansson
vgrfokus@vgregion.se


För mer information om VGR:s miljöarbete: