Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Rebecca Landmér

Särskild lönesatsning ger effekt

Tolv av de femton yrkesgrupper som varit delaktiga i VGR:s särskilda lönesatsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner som startades upp under 2022 har i dag högre medellön än riksgenomsnittet. Det visar utfallet av satsningen som under onsdagen behandlades av VGR:s personalutskott.

Inför budgetperioden 2022 – 2024 tillförde regionfullmäktige 700 miljoner kronor i en särskild satsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner. De yrkesgrupper som ingick i satsningen var de med en medellön under riksgenomsnittet.

Sammanställd lönestatistik för 2022 visar nu att inom tolv av de femton yrkesgrupperna ligger medellönen högre än riksgenomsnittet. Högst över, 1 414 kronor, ligger medellönen för barnmorskor på vårdavdelningar följt av ambulanssjuksköterskor där skillnaden är 1 233 kronor mot riksgenomsnittet.

– Det är glädjande att se att satsningen ger effekt. Det är viktigt både ur konkurrenssynpunkt för att attrahera och behålla våra medarbetare. Men det är också viktigt ur jämställdhetssynpunkt att det inte finns några omotiverade löneskillnader, säger Maria Adrell (V), ordförande Personalutskottet.

Tre yrkesgrupper har fortfarande en medellön under riksgenomsnittet där barnmorskor på mottagningar i snitt ligger 501 kronor under medellönen i riket och sjuksköterskor med specialfunktion skiljer sig från riksgenomsnittet med 261 kronor.

– Arbetet med konkurrenskraftiga löner fortsätter under 2023 som är år två av den treåriga satsningen, säger Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen.

Utöver satsningen för konkurrenskraftiga och jämställda löner pågår också en satsning om 175 miljoner kronor för yrkesgrupper inom dygnet runt-vården och en satsning på 25 miljoner kronor årligen för yrkesgrupper med lägst medellön i VGR.

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Utfall särskild lönesatsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner

Tabellen nedan visar skillnaden mellan medellönerna för riket (inklusive VGR) och medellönerna i VGR för de yrkesgrupper som ingått i satsningarna. Uppgifterna är hämtade från den preliminära lönestatistiken för 2022.

Yrkesgrupp Medellön riket Medellön VGR Differens
Barnmorska, vårdavdelning 41 966 43 380 1 414
Ambulanssjuksköterska 39 393 40 626 1 233
Sjuksköterska, annan specialistinriktning 40 765 41 992 1 227
Intensivvårds-
sjuksköterska
42 586 43 697 1 111
Sjuksköterska, barn och ungdom 40 308 41 301 993
Röntgensjuksköterska 35 989 36 899 910
Sjuksköterska, allmän 34 935 35 830 895
Sjuksköterska, medicin/kirurgi 39 275 40 083 808
Biomedicinsk analytiker 34 763 35 507 744
Anestesisjuksköterska 41 909 42 401 492
Operationssjuksköterska 42 319 42 696 377
Psykiatrisjuksköterska 40 884 41 023 139
Dietist 33 796 33 601 -195
Sjuksköterska, specialfunktion 39 675 39 414 -261
Barnmorska, mottagning/rådgivning 40 970 40 469 -501

Fakta: VGR:s lönesatsningar 2022 – 2024

  • 700 miljoner till konkurrenskraftiga och jämställda löner. (235 miljoner kronor vardera för 2022, 2023, 2024)
  • 200 miljoner kronor från och med maj 2022, under 2023 till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet runt-vård.
  • 175 miljoner kronor från och med maj 2022 till övriga yrkesgrupper inom dygnet runt-vården.
  • 25 miljoner kronor från och med april 2023 till yrkesgrupper med lägst medellön i VGR.