Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Ingemar Qvarfordt har vårdhygien och patientsäkerhet i fokus. Foto: privat

”Vi inspekterade primitiva visir och annan skyddsutrustning”

Visir eller munskydd eller både och? Besöksförbud eller räcker det att hålla avstånd? Under covid-19 pandemin har säkerheten för vårdpersonal och patienter varit i ett ständigt fokus och alla beslut, rekommendationer och riktlinjer har passerat Ingemar Qvarfordt.

– Pandemin har varit en nästan yrkeslivsdefinierande händelse. Trots många års kliniskt arbete med omfattande jourarbete var perioden från februari 2020 till slutet av 2021 den mest arbetsintensiva under hela mitt yrkesliv. Bara under 2020 arbetade jag väl över 600 timmar utöver ordinarie arbetstid. Det kändes ibland som om vi var i krig, utan alla jämförelser i övrigt, säger Ingemar Qvarfordt.

Som medicinsk rådgivare på dåvarande enheten för patientsäkerhet har Ingemar bland annat varit huvudansvarig för en rad regionala vårdhygienska rutiner under pandemin. Rutinerna som riktat sig mot såväl regionala som kommunala vårdgivare har varit många och i takt med att pandemin utvecklats och förändrats har de behövt revideras upprepade gånger, någon rutin så mycket som 30 gånger.

– Jag initierade och genomförde i samarbete med hygiensjuksköterskor för kommunal vård ett flertal webbinarier riktade till chefer och medarbetare i kommunal vård och omsorg kring vårdhygien, totalt nådde vi under våren 2020 cirka 4000 deltagare.

Hjälp av civilsamhället

Under pandemins inledning var tillgången på utrustning ansträngd och mycket arbete handlade om att hålla dagliga möten med vårdgivare och fördela den utrustning som fanns tillgänglig. VGR fick stor hjälp av civilsamhället som slöt upp och bland annat började tillverka egna visir. Samtidigt behövde allting kontrolleras. Det har också varit Ingemars uppgift.

Finns det någon särskild händelse/tidpunkt som du tänker extra mycket på?

– Jag tänker nog på vårvintern 2020 när mycket var kaotiskt, när kunskapen var ofullständig och hela tiden förändrades, när bristen på skyddsutrustning, särskilt i kommunal vård och omsorg gjorde människor desperata, när jag och mina arbetskamrater i ska vi kalla det covid-19 staben sprang, sprang, sprang, sprang mellan fysiska och digitala möten, inspekterade primitiva visir och annan skyddsutrustning, inspekterade inplastning av taxibilar för smittsäkra sjuktransporter och så vidare.

Vilka lärdomar tar du med från pandemin för framtiden?

– Att vi och andra regioner måste ha beredskapslager av skyddsutrustning och en mängd annan medicinteknisk utrustning. Att vi måste ha en genomarbetad beredskapsplan som innefattar former för central regional ledning av krisorganisationen. Att vi måste ha en plan för personell resurssättning av vården när behoven flerdubblas på kort tid.

Ingemar Qvarfordt räknar med att det kommer nya pandemier och menar att den vårdhygienska resursen inom Västra Götalandsregionen behöver vara centraliserad organisatoriskt för att kunna stå till den regionala pandemiledningens förfogande i framtida pandemier.

– Väldigt mycket bra kan åstadkommas på kort tid när alla hjälps åt och krismedvetenheten är på topp, säger Ingemar Qvarfordt.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

I slutet av mars 2023 lämnar Västra Götalandsregionen den särskilda covid-19-organisation som varit aktiv i över tre år för att hantera pandemin. Med anledning av detta har VGRfokus intervjuat flera företrädare som haft centrala roller under pandemiarbetet.

Läs övriga texter här:

Åtta röster om tre år med pandemin

Tre år med pandemin – röster från stormens öga