Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bilden har inget med det aktuella fallet att göra. Bild: Dr. Heinz F. Eichenwald

Ett fall av mässling i Göteborg

Ett fall av mässling har upptäckts hos en vuxen person i Göteborg. Smittskydd Västra Götaland startade omgående med smittspårning och förebyggande arbete.

Fallet upptäcktes under onsdagen, den 26 april.

– Det är viktigt att tänka på att de flesta invånare är vaccinerade och att mässling är mycket ovanlig i Sverige i dag. Vaccination ger ett mycket bra skydd mot mässling, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

När mässling upptäcks hos en person görs smittspårning, vilket innebär att man försöker kartlägga de kontakter som den sjuka personen har haft. De som blivit exponerade för smitta blir informerade och kan erbjudas förebyggande behandling med vaccination eller immunglobulin om det behövs och där det är möjligt.

Var uppmärksam på tecken

De personer som kontaktas får rådet att de ska vara uppmärksamma på tecken på mässling, till exempel hög feber och utslag. Den som är orolig för att ha blivit smittad kan alltid ringa 1177 för att få hjälp med att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

– Eftersom mässling är en mycket smittsam sjukdom, ska man alltid först kontakta sjukvården via telefon, i stället för att åka direkt till en mottagning. Det innebär att smittspridning kan undvikas, säger Thomas Wahlberg.

Fakta om mässling

  • De som har haft mässling har ett livslångt skydd.
  • De som är vaccinerade med två doser har ett mycket gott skydd mot mässling.
  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet.
  • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
  • Den som är osäker på sitt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral.
  • Läs mer om mässling på 1177:s webbplats

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se