Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Gabriella Olausson och Sofia Claesson som genomgår utbildning i projektet Förstärkt IVA-vård. Foto: Johanna Ewald St Michaels

”Kunskaperna från IVA gör mig tryggare”

Nu utbildas vårdpersonal i Västra Götaland till att förstärka intensivvården vid krissituationer. Tanken på att bättre förstärka IVA-vården föddes under pandemin och nu har den första utbildningsomgången startat.

− Kunskaperna från IVA gör mig även tryggare i vården av svårt sjuka patienter på mitt vanliga arbete, säger sjuksköterskan Sofia Claesson som går den nya utbildningen.

− När våra egna händer inte räckte till under pandemin, fick personal som aldrig satt sin fot hos oss rycka in. Vi försökte ge dem en snabb introduktion, under de förutsättningar som fanns. Vi lärde oss att verksamheten på IVA kan bli alltför sårbar, säger Monica Leander Malmlöv, vårdenhetschef på IVA vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

Erfarenheter från pandemin fick politikerna i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att besluta om en treårig budgetsatsning för att förstärka bemanningen av IVA-vården vid extraordinära situationer. I mars startade den första utbildningsomgången.

Erfaren vårdpersonal

Utbildningen riktar sig till erfarna undersköterskor och sjuksköterskor från olika verksamheter i regionen. Efter utbildningen ska de kunna hoppa in som förstärkningsundersköterskor respektive förstärkningssjuksköterskor på IVA.

− Vi är jättepositiva till satsningen. Vem vet vad som kan hända? Det kan bli fler pandemier, ske större olyckor eller uppstå en krigssituation. Då behöver vi vara förberedda och ha personal som är insatta i arbetsuppgifterna på IVA. Vi vill inte bli så överrumplade som i första vågen av pandemin. Det är så mycket bättre att utbilda personal nu i lugn och ro, säger Monica Leander Malmlöv.

Sjuksköterskan Sofia Claesson har precis avslutat två veckors praktik på IVA vid SÄS. För henne innebär utbildningen till förstärkningssjuksköterska att hon även får kunskaper som kommer till nytta i hennes vanliga arbete på infektionsavdelningen på samma sjukhus.

− Jag har en bättre beredskap för att snabbt kunna prioritera vilka kontroller som ska utföras, om en patient hastigt försämras. Det kan handla om att kontrollera fri luftväg, andning, blodtryck och puls i en viss ordning.

Större förståelse

Sofia Claesson
Sofia Claesson

Sofia Claesson berättar också att hon fått större vana vid att arbeta med trakeotomerade patienter, det vill säga patienter som har ett inopererat rör på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Det blir allt vanligare med trakeotomerade patienter även på andra avdelningar än IVA, och Sofia Claesson känner att hon fått en större trygghet kring vården av dessa patienter. Hon värdesätter också sin nya förståelse för vad som händer på IVA.

− En del patienter som kommer från IVA till vår avdelning känner oro. De kommer kanske inte ihåg något från tiden där. Nu kan jag bättre förklara för dem vad de gått igenom och det kan nog lugna många.

Stefan Wallin och Maria Östh övar. Foto: Johanna Ewald St Michaels
Stefan Wallin och Maria Östh övar. Foto: Johanna Ewald St Michaels

Stefan Wallin, undersköterska på neurologi- och strokeavdelning på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), går också den nya förstärkningsutbildningen. Han tycker att det är bra att det finns tid avsatt till att successivt komma in i rutiner och lära sig hur utrustningen fungerar på IVA.

− Jag tycker om teamkänslan som finns på IVA. Alla vet vad de ska göra i kritiska lägen. Under praktiken var jag med vid två hjärtstopp. Redan under andra tillfället kunde jag vara med och utföra kompressioner.

Text: Kristina Karlberg
vgrfokus@vgregion.se


Läs även: Så funkar förstärkt IVA