Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Genrebild: Mart production / pexels

Ökat samarbete stoppar våld i familjen – VGR vill se Islandsmodellen i hela länet

En enig regionstyrelse klubbade på tisdagen igenom att Västra Götalandsregionen ska jobba för att införa Islandsmodellen i hela Västra Götaland. Modellen fångar upp drabbade och våldsverkare vid akuta våldshändelser i familjer med barn och används redan i Göteborg och Mölndal. Slutligt beslut tas av regionfullmäktige.

Islandsmodellen handlar om att snabbt agera under de första 24 timmarna efter en våldshändelse då våldsoffer och även våldsutövare är mer mottagliga för att ta emot hjälp. Som namnet antyder har inspiration hämtats från Island och applicerats utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning.

När polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar under det här 24-timmarsfönstret blir det lättare att ge skydd, stöd och behandling till våldsoffer och barn, insamlingen av bevis blir bättre och våldsutövare kan i större utsträckning frihetsberövas och få hjälp till att sluta utöva våld.

– Det största arbetet sker mellan polis och socialjour/socialtjänst i den akuta larmfasen. Finns det barn med i bilden är tanken att både polis och socialtjänst eller socialjour rycker ut, säger Carina Eliason, områdeschef på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum mot våld i nära relationer, VKV, och tidigare projektledare för Islandsprojektet.

VKV startade Islandsprojektet 2015 och mellan åren 2017 – 2019 testades modellen i vissa delar av Göteborg. Under pilotprojektet identifierades över 130 barn som bevittnat våld i familjen eller själva blivit utsatta för våld.

Kunskap och dokumentation

För hälso- och sjukvårdens del handlar Islandsmodellen bland annat om att höja kunskapen och kompetensen kring hur skador dokumenteras och hur vården möter våldsoffer. Sjukvården ska ta emot våldsutsatta direkt utan att de ska behöva vänta i ett väntrum och skador ska dokumenteras utförligt.

– Vi har sedan 2021 implementerat det här i hela Göteborgs stad och Mölndal och det är mycket glädjande att VGR nu beslutat att försöka sprida Islandsmodellen till resten av länet. Socialtjänsterna i de olika kommunerna har en otroligt viktig roll i detta och jag hoppas vi kan få med de olika kommunerna i vårt arbete. Vi behöver också jobba mot hälso- och sjukvården i övriga Västra Götaland så att även de blir duktiga på Islandsmodellen, säger Carina Eliason.

Fokus på barnen

Islandsmodellen har ett tydligt barnrättsperspektiv där det handlar om att tidigt fånga upp barn som lever med våld i utsatta miljöer. De olika myndigheterna har checklistor och samtalsguider som fokuserar på barnet/barnen och det finns särskilt informationsmaterial riktat till barn.

Exakt hur Islandsmodellen ska spridas återstår att se. Enligt det beslut som klubbats i regionstyrelsen får VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd i uppdrag att utreda hur VGR kan ” initiera myndighetssamverkan enligt Islandsmodelen eller hur motsvarande verksamhet kan startas upp där behov finns”. Beslutet ska dessutom klubbas i regionfullmäktige innan det träder i kraft.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Islandsmodellen första 24 timmar:

  • Första 24 timmarna viktigast då offer är som mest mottagliga för hjälp.
  • Finns barn med i bilden rycker både polis och socialtjänst/socialjour ut.
  • Polisen använder kroppskameror och tar upp förhör direkt på plats.
  • Åklagaren ska snabbt ta beslut om eventuellt anhållande och frihetsberövande.
  • Socialjouren/socialtjänsten ser till att brottsoffer kommer till vården.
  • Vården ska ta emot våldsutsatta direkt, utan väntan, och utförligt dokumentera skador

Fakta: Islandsprojektet

För åtta år sedan, 2015, startade Västra Götalandsregionens kompetenscentrum mot våld i nära relationer, VKV, Islandsprojektet.

Inspiration till en samarbetsmodell som utvecklades inom ramen för projektet hämtades från en studieresa till Island där också medverkande från verksamheter och myndigheter såsom polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvård deltog.

Den samarbetsmodell som kallas för Islandsmodellen arbetades fram inom ramen för Islandsprojektet i ett samarbete mellan berörda myndigheter under ledning av VKV. 2017–2019 testades modellen operativt, först som ett pilotprojekt men numera sedan 2021 är modellen implementerad i både Göteborg och Mölndal.