Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Regionfullmäktiges möten hålls i Vänersborg. Bild: José Lagunas Vargas

Regionfullmäktiges ledamöter – här är de

Nu har de 149 ledamöterna i regionfullmäktige varit i gång med sitt arbete i ett halvår. Vilka är de personer som blivit valda och hur ser de på sitt uppdrag? En djupdykning bland några av ledamöterna visar att sjukvårdsfrågorna ofta är det som driver dem – men åtminstone en brinner mest för frågan om plast i havet.

Ungefär en tredjedel av ledamöterna som valdes in är nya. En av dem är My Alnebratt från Socialdemokraterna, som bland annat också är regionråd. Hon har tidigare varit ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg och arbetat för Regeringskansliet.

My Alnebratt (S)

– Det som fick mig att vilja engagera mig i regionfullmäktige var framför allt sjukvårdspolitiken. Att vara med i regionfullmäktige är fantastiskt roligt och spännande. Det är god stämning och det finns en vilja från alla håll att hålla en trevlig ton, ha respekt och ha kul. Det gynnar oss alla, säger My Alnebratt och fortsätter:

– Jag ser fram emot att få fördjupa mig i det som är regionen. Det här är en fantastisk region och jag ser många möjligheter och utmaningar.

Digitalisering största förändringen 

My Alnebratt är ny, men det finns ledamöter som har suttit betydligt längre. Längst av alla har Mats Abrahamsson från Moderaterna suttit. Han valdes in till regionfullmäktige 1998, i samband med att Västra Götalandsregionen skulle bildas och har varit ordinarie ledamot sedan dess.

– Det har varit väldigt intressant att vara med i alla år. De flesta jobbar med sjukvårdsfrågor, men det gör inte jag. Jag har snarare brunnit för frågor om havsmiljö, oljeutsläpp och plast i havet, säger Mats Abrahamsson.

Genom åren har politiken och debatterna varit ganska lika, tycker han. Det som har förändrats är framför allt digitaliseringen och alla de hjälpverktyg som har kommit.

Mats Abrahamsson (M)

En stor anledning till att Mats Abrahamsson ville engagera sig i regionpolitiken från början var att han företräder en förhållandevis liten kommun, Sotenäs, och att det kändes viktigt att VGR skulle vara ”kommunernas region”.

– Ju mindre en kommun är, desto viktigare är det att ha företrädare, säger han.

Viktigt att kommuner är representerade 

I Västra Götaland finns 49 kommuner. De flesta ledamöter i regionfullmäktige kommer från Göteborg, följt av Borås, Härryda och Lerum. Sju av kommunerna saknar representation i regionfullmäktige.

Enligt David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, kan detta ha betydelse. 

– Många beslut i regionfullmäktige handlar om var verksamhet ska bedrivas och direkt eller indirekt vilka resurser som går till olika delar av regionen. Då kan det spela roll att inte alla kommuner är representerade. Som politiker förväntas man ofta strida för sin hemort. Var de kommer ifrån är därför en viktig aspekt, förklarar han.  

51 procent kvinnor

Statistiken från maj visar att av de 149 ledamöterna i regionfullmäktige är 51 procent kvinnor, vilket är högre än förra mandatperioden då siffran var 48 procent. Att könsrepresentationen nästan är jämn i VGR:s fullmäktige förvånar inte David Karlsson. Den brukar vara bättre könsrepresentativitet i regioner än i kommuner och i riksdagen, troligen som en följd av att frågor om vård och omsorg traditionellt sett lockar fler kvinnor. 

Ledamöternas medelålder är drygt 52 år, att jämföra med förra mandatperioden då medelåldern var 50 år. Även det följer tydliga mönster, menar David Karlsson.

– Sveriges förtroendevalda blir allt äldre, det gäller även inom kommuner. Det är framför allt gruppen 60 plus som växer. Unga är lättare att locka till arvoderade uppdrag, medan pensionärer i högre grad har tid och möjlighet av att vara fritidspolitiker.

Äldst och yngst i regionfullmäktige 

Regionfullmäktiges äldsta och yngsta ledamöter kommer båda från Sverigedemokraterna. Det är Inga-Maj Krüger, 78 år från Mark, och Adrian Suvén, 21 år från Partille.

Enligt Inga-Maj Krüger är det viktigt att hela åldersspektrumet finns representerat inom regionfullmäktige.

– Jag vill sitta i regionfullmäktige så länge jag fungerar och omgivningen tycker att jag har något att tillföra. Man blir ju inte korkad bara för att man fyller 65. Det är väldigt intressant att sitta med i regionfullmäktige. Debatterna är intressanta, framför allt om sjukvården, och det vidgar mina vyer att resonera med ledamöter från alla partier och ta del av deras tankar, säger hon.

Att alla behövs är en bild som delas av hennes partikollega Adrian Suvén.

Adrian Suvén (SD)

– Det är mycket jag känner att jag kan bidra med, inte minst inom frågor som rör sjukvård och kollektivtrafik. Olika generationer har ofta olika syn på saker och alla är viktiga pusselbitar, säger han.

Få under 30 år

I regionfullmäktige är sex av de 149 ledamöterna under 30 år. Adrian Suvén menar att det är ett problem att politiken inte lockar så många unga. Han tror att unga som engagerar sig politiskt hellre gör det i riksfrågor, medan de frågor som hanteras av regioner och kommuner inte känns lika spännande.

– Men dessa frågor är viktigare än vad många tror. De påverkar vår vardag. Alla vill ju till exempel ha en så bra sjukvård som möjligt.

Text: Ingrid Lord
Bilder: José Lagunas Vargas
vgrfokus@vgregion.se


 3 argument varför representation är viktigt 

Enligt David Karlsson, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, finns det tre klassiska argument för varför representation är viktigt:

  • Legitimitetsargumentet – väljare tillhör olika samhällsgrupper och de förtroendevalda ska spegla det, annars kan underrepresenterade grupper känna sig utestängda och misstro kan växa. 
  • Erfarenhetsargumentet – ledamöter från olika samhällsgrupper tar med sig sin kunskap in i det politiska arbetet. Ju fler åsikter, kunskaper och insikter de har, desto högre kvalitet får beslutsprocesserna. 
  • Intresseargumentet – ledamöter driver sin grupps intressen i politiken – i konflikt med andra intressen. Är ledamoten ung exempelvis, driver hen ungas intressen. Om representativiteten är dålig kan vissa intressen försvagas. Det är därför viktigt att även så kallade svaga grupper är med. Ett viktigt exempel i regionpolitiken är brukare av sjukvård som av naturliga skäl inte alltid orkar engagera sig politiskt.

Så ser fördelningen i regionfullmäktige ut 

Totalt: 149 ledamöter
Antal kvinnor: 76 (51 %)
Antal män: 73 (49 %)
Medelålder: 52,4 år, förra mandatperioden var det 50 år

Partierna:

C: 9 ledamöter, 8 kvinnor, 1 man. 89 % kvinnor
Medelålder: 51 år

KD: 12 ledamöter, 6 kvinnor, 6 män. 50/50 %
Medelålder: 58,3 år

L: 8 ledamöter, 3 kvinnor, 5 män. 63 % män
Medelålder: 56,3 år 

M: 29 ledamöter, 13 kvinnor, 16 män. 55 % män
Medelålder: 59,6 år

MP: 6 ledamöter, 2 kvinnor, 4 män. 67 % män
Medelålder: 54,3 år

S: 45 ledamöter, 23 kvinnor, 22 män. 51 % kvinnor
Medelålder: 51,9 år

SD: 24 ledamöter, 9 kvinnor, 15 män. 63 % män
Medelålder: 53,7 år

V: 16 ledamöter, 12 kvinnor, 4 män. 75 % kvinnor
Medelålder: 50,5 år

Mer om regionfullmäktiges ledamöter och vilka uppdrag de har finns här.