Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Risk för stora störningar i tågtrafiken

Fackförbundet Seko har varslat om strejk för tågpersonal i Sverige. Om den bryter ut kommer de flesta av Västtrafiks tåg att påverkas från 15 maj klockan 15. Många tåglinjer kan behöva ställas in. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via Västtrafiks webb.

Uppdatering: Strejkvarslet har skjutits upp några dagar. Om strejken blir av leder det i ett första skede till inställda avgångar på Öresundståg från den 15 maj klockan 15.00.

Är konflikten inte löst före fredag den 19 maj klockan 15.00 påverkas all tågtrafik inom Västtrafik, förutom Kinnekulletåget som kör som vanligt.


– Om strejken bryter ut kommer det att drabba våra resenärer hårt. Västtrafik är inte en del av konflikten, och vi hoppas förstås att Seko och arbetsgivarorganisationen Almega kommer överens. Vi förbereder oss på vilka situationer som kan uppstå, säger Pontus Gunnäs, affärschef för Tåg på Västtrafik.

Inte möjligt att ersätta tågen med bussar

Västtrafik upphandlar all trafik och det är SJ Götalandståg som kör tågen. Alla tåglinjer förutom Kinnekullebanan kommer påverkas om strejken bryter ut. Vid händelse av strejk kommer tågen inte kunna ersättas med bussar.

– Vi har undersökt det, men det strider mot reglerna som gäller för konflikten i nuläget. Däremot finns det i vissa fall busslinjer som går parallellt med tåget. Där ser vi över om vi kan förstärka busstrafiken för att underlätta för resenärerna. Men om strejken blir aktuell skulle det få en omfattande påverkan på all vår tågtrafik i Västsverige, säger Pontus Gunnäs.

Busstrafiken kan vara alternativ

Tågresenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade genom Västtrafiks webbsida eller i Västtrafik To Go, som uppdateras med den senaste informationen. Resenärer uppmanas också att söka sin resa i Västtrafik To Go eller via hemsidan. Resenärerna behöver också vara medvetna om att det kommer bli svårt att ta sig fram om strejken bryter ut.

På vissa sträckor, till exempel på Bohusbanan, kan den ordinarie busstrafiken vara ett alternativ i stället för tåget.


Fakta: Konfliktåtgärderna är varslade i tre steg

Steg 1: Kan träda i kraft på torsdag den 11 maj klockan 15 och omfattar alla lokförare från Transdev, som kör Öresundstågen och är stationerade i Malmö. Även verkstadspersonal och sanerare i Göteborg och Stockholm kan tas ut i strejk i första steget.

Steg 2: Kan träda i kraft måndag den 15 maj klockan 15 och omfattar lokförare stationerade i Göteborg på SJ Götalandståg, som kör tågtrafik på uppdrag av oss. Tunnelbaneförare i Stockholms tunnelbana och lokförare från Mälartåg omfattas också i andra steget.

Steg 3: Kan träda i kraft torsdag den 18 maj klockan 15 och omfattar SJ:s lokförare som är stationerade i bland annat Stockholm och Hagalund samt lokförare på Pågatågen. Förutom lokförare kan även verkstadspersonal, instruktörer och växlare tas ut i strejk i tredje steget.


Fakta: Linjer som påverkas och antalet resenärer under ett medeldygn

Linje och resande under medeldygn 2023:

 • Kungsbackapendeln (14 834)
 • Alingsåspendeln (10 247)
 • Trollhättan/Vänersborg-Gbg (8 310)
 • Skövde-Jönköping-Nässjö (6 837)
 • Älvängenpendeln (6 135)
 • Bohusbanan (6 022)
 • Göteborg-Skövde (3 209)
 • Älvsborgsbanan (2 614)
 • Göteborg-Nässjö (1 875)
 • Göteborg-Varberg (1 110)
 • Boråsbanan (781)

Västtrafiks tågtrafik körs, liksom den övriga trafiken, av upphandlat trafikföretag. Varje år genomförs cirka 20 miljoner resor med Västtrafiks alla tåg.

Västtrafik
vgrfokus@vgregion.se