Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGRfokus lät en AI-tjänst ta fram en illustration av framtidens äldrevård. Detta är ett av förslagen som skapades.

Robotar – en del av vården för framtidens äldre?

Födelsetalen går ner i hela landet och även i Västra Götaland. Den stora nöten att knäcka är vem som ska ta hand om den äldre delen av befolkningen, en grupp som kommer att öka rejält framöver. Kanske kommer robotar och hologram att hjälpa till inom vård och omsorg. 

Det föds färre barn i Sverige, och det ser likadant ut över hela Norden och på flera andra håll i västvärlden.

Siffrorna brukar gå i vågor och just födelsetalen i sig är inte det som avdelningen Samhällsanalys på Västra Götalandsregionens koncernkontor bekymrar sig mest för.

– Vi diskuterar snarare att andelen äldre kommer att öka väldigt mycket. Det är klart att med sjunkande födelsetal blir det inte bättre med ökande andel äldre, säger Cecilia Olbin Gard, samhällsanalytiker på koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (VGR).

Ökning med 61 procent

Mellan åren 2021 och 2040 väntas antalet invånare som är 80 år eller äldre i Västra Götaland öka med 61 procent. Gruppen kommer att gå från runt 91 000 personer till drygt 147 000.

– Det är ett faktum att vi kommer att bli väldigt många fler i Västra Götaland som är över 80, och att personer över 80 kan behöva mycket vård – inte alla, men fler än i andra åldersgrupper. Det ställer höga krav på kompetensförsörjning inom vård och omsorg, där vi redan har problem att bemanna.

I dag finns en stor efterfrågan på vårdpersonal, sett till behovet är det för få i befolkningen som har en vårdutbildning och vill jobba i vården.

– Sjunkande födelsetal gör det inte saken bättre – om det på sikt blir färre unga personer som kan utbilda sig förvärras läget, säger Cecilia Olbin Gard.

”En markant skillnad”

Det är inte bara regionen – som bland annat har hand om sjukvård – som kommer att behöva mer vårdutbildad arbetskraft framöver, utan även kommunerna, som har hand om hemtjänst och äldreboenden.

– Många över 80 behöver något slags hjälp. När den delen av befolkningen blir mycket större blir det en markant skillnad.

För att möta befolkningens större behov tror Cecilia Olbin Gard att vård- och omsorgsområdet kommer att behöva förändras en hel del. Kanske kommer vården att bestå av blandning mellan virtuell hjälp och vanlig personal.

– Jag hoppas man kommer kunna använda AI och ny teknik på positiva sätt. Kanske man kan lösa visa delar av vården med det? Till exempel via en robot med fjärrstyrning som hjälper äldre att ta sina mediciner. Om en person via kamera kan sköta många utplacerade robotar i hemmen sparar man mycket tid genom att slippa resorna.

Använder mycket teknik redan i dag

Cecilia Olbin Gard tror inte heller att framtidens äldre kommer att ha några problem med att ta sig an nya digitala hjälpmedel: den aktuella gruppen använder mycket teknik redan i dag.

– För dem som är 60 nu, och alltså kommer att vara 80 om tjugo år, är det självklart att vara digital. De kanske kommer att koppla upp sig mot vården via mobil eller dator, eller ha något slags panel i hemmet, eller så blir det ett hologram man pratar med och kan få hjälp av.

”Vi behöver få upp farten”

VGR:s hälso och sjukvårdsutvecklingsdirektör Karin Looström Muth håller med om att det är viktigt att utnyttja digitaliseringens möjligheter när den åldrade befolkningen ökar. Hon tror att digitala lösningar som gör att både patienter och deras närstående kan göra mer av vården själva, kommer starkt i framtiden.

– En hel del är redan påbörjat men vi behöver få upp farten. Vi kommer även behöva bygga ut vården via egenmonitorering, chattar, videomöten och olika sök vård-flöden. Migränappen, som VGR precis har lanserat, är ett bra exempel på hur vården utvecklas framåt och de nya möjligheter som det ger för både patienter och vårdens medarbetare, säger Karin Looström Muth.

Mindre problem i storstadsområdena

Kombinationen av åldrande befolkning och brist på arbetskraft är ett mindre problem i storstadsområdena, menar Cecilia Olbin Gard. Där finns en större inflyttning och en yngre befolkning, vilket innebär fler människor i arbetsför ålder. 

– De stora problemen ser framför allt ut att uppstå i Skaraborg och Fyrbodal, men det går inte helt att förutspå. De stora planerade etableringarna – till exempel av batterifabriken i Mariestad – kan innebära en stor förändring med större andel yngre i befolkningen. 

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ:


Invånare i Västra Götaland

År 2022 låg invånarantalet i Västra Götaland på cirka 1,76 miljoner. Även om födelsetalen minskar, ökar antalet invånare i länet. Invandringen står för den största delen av ökningen. År 2040 väntas invånarantalet i Västra Götaland vara 1,9 miljoner. En mycket större andel av befolkningen kommer då att vara 80 år eller äldre, jämfört med i dag.

Här finns mer information om befolkningen i Västra Götalands län.