Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Seb fixar skolgången med hjälp av rullstolen från VGR

I Rumänien är det ofta biståndsorganisationer som ser till att personer med funktionsvariation får de hjälpmedel de behöver, inte staten. I det arbetet stöttar Västra Götalandsregionen (VGR) med bistånd. En som har fått hjälp är Seb, som tycker om att vara i skolan men som kanske inte hade klarat det utan sin nya rullstol.

I Rumänien är det statliga stödet begränsat när det kommer till hjälpmedel. I stället är det lokala hjälporganisationer som tar ett stort ansvar för personer med funktionsvariation.

En sådan hjälporganisation är Motivation, som VGR är partner till via Sahlgrenska International Care. Motivation har sitt huvudkontor i utkanten av Bukarest och flera lokala team utspridda över landet. Av 200 anställda är 30 personer med funktionsvariationer.

Många av Motivations mottagare har gått igenom svåra livsomvälvande händelser. Bland de anställda får de träffa likasinnade som kan visa hur användningen av hjälpmedel kan öka livskvaliteten och graden av självständighet avsevärt.

Tillgängligheten ett hinder

En del mottagare är barn i skolåldern. Enligt Cristian Ispas, General Manager på Motivation, saknar cirka 30 procent av skolorna i Rumänien rinnande vatten. Det är därför vanligt att det prioriteras framför tillgänglighetsanpassning av lokaler för funktionsnedsatta.

Under en uppföljningsresa förra året var Sahlgrenska International Care i fem rumänska städer och gjorde åtta hembesök. I närheten av staden Buzău fanns till exempel Seb, som lider av muskeldystrofi, och hans mamma.

Seb går i högstadiet och har fått en avancerad rullstol från VGR. Varje dag kör mamman Seb i en specialanpassad bil till skolan och finns i närheten om han till exempel skulle behöva gå på toaletten.

Seb i sin nya rullstol

– Hon är en av dem som fört en ständig kamp mot myndigheter, för att öka kunskapen inom vården för den här diagnosen och stärka sitt barns rättigheter. Seb tycker mycket om att gå i skolan, men utan hans mammas engagemang hade det rent krasst varit svårt, säger Anders Lygdman, ansvarig internationellt materialbistånd på Sahlgrenska International Care.

Hjälpmedel matchas med rätt mottagare

Alla hjälpmedel som doneras från VGR till Rumänien går till Motivation via den svenska biståndsorganisationen Agape Foundation. Motivation har en egen verkstad där viss anpassning av utrustning kan ske, och organisationen säkerställer också att donerat material når passande mottagare runt om i landet.

I maj 2022, gick även en specialtransport från Falkenberg via Bukarest till staden Sirte på gränsen mellan Rumänien och Ukraina. Den finansierades av VGR och innehöll sjukhussängar, rullatorer och rullstolar, men även andra artiklar som normalt inte skickas till Rumänien såsom bandage, mediciner, plåster, näringsdryck, handskar och visir.

I samarbete med organisationerna Agape och Motivation kunde VGR stötta det territoriella försvaret runt staden Bolehiv i södra Ukraina och även ukrainska flyktingar som kommit sedan krigets utbrott.

Center för ukrainska flyktingar

I december genomfördes en uppföljning i Rumänien, tillsammans med representanter för Agape och Motivation, bland annat för att se resultatet av det arbete som gjorts för ukrainska flyktingar som kommit.

Efter Polen är Rumänien det land som tagit emot flest sedan kriget utbröt. Sahlgrenska International Care besökte ett boende för ukrainska flyktingar i Piatra Neamt som mottagit material från VGR under året.

– I Bukarest besökte vi UNHCR på RomExpo som är ett center där ukrainska flyktingar får hjälp och stöd inom en rad områden. Vi kunde där se att hjälpmedel som kommit från VGR fanns på plats för distribution åt dem som behövde, säger Anders Lygdman.

Text: Paulina Sarbinowska
vgrfokus@vgregion.se


Rumänien 

19 miljoner invånare. Blev medlem i EU 2007.

Stora utmaningar:

  • Korruption
  • Investeringar i sjukvård och infrastruktur
  • Kvalificerad arbetskraft (emigration vanligt)

Cirka 15 procent, det vill säga 2,8 miljoner, av befolkningen har behov av hjälpmedel. Biståndsorganisationen Motivation tillhandahåller hjälpmedel för cirka 20 procent av dessa. 

Bilolyckor är den vanligaste orsaken till behov av hjälpmedel.

Vanligaste mottagarna av hjälpmedel från Motivation är personer med: 

  • Ryggmärgsskador
  • Cerebral pares
  • Muskeldystrofi
  • Amputation
  • Stroke

2022 genomförde Sahlgrenska International Care sin tredje uppföljningsresa sedan samarbetet startade.


Sahlgrenska International Care 

Västra Götalandsregionen stöttar andra länder med bland annat bistånd, utbildning och vård via Sahlgrenska International Care, universitetssjukhusets centrum för internationella samarbeten.

Sahlgrenska International Care bidrar till utveckling av vård, både lokalt och globalt. Det innebär högspecialiserad vård för internationella patienter, utbyten för sjukvårdspersonal, internationellt materialbistånd, specialistprogram för internationella läkare och tandläkare, samt utvecklingssamarbeten för global hälsa.

Samarbetet med bra biståndsorganisationer är avgörande för att biståndet ska nå fram till platser där det behövs som mest.

LÄS OCKSÅ:


Motivation 

För tio år sedan fann den svenska biståndsorganisationen Agape Foundation och den rumänska motsvarigheten Motivation varandra. Kort senare blev VGR en partner genom Sahlgrenska International Cares biståndsverksamhet.

Av 200 anställda på Motivation är 30 personer med funktionsvariationer, vilket motsvarar 15 procent av personalstyrkan.

Boende för ukrainska flyktingar i staden Piatra Neamț, som mottagit materialbistånd från VGR under året. Bild: Paulina Sarbinowska